Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 71 seconden

Bijna 60 procent van de woningcorporaties geeft aan voldoende investeringen te hebben gepland om de duurzaamheidsdoelstelling per 2020 te realiseren. Dit percentage loopt op tot boven de 75 procent als de woningcorporaties worden meegeteld die de komende jaren verwachten extra te gaan investeren. De Finance Ideas Corporatie Survey wordt ieder kwartaal uitgevoerd onder circa zeshonderd corporatiebestuurders en -managers. De uitkomsten zijn onverwacht omdat een analyse van de prognosecijfers van woningcorporaties over de periode 2015-2020 liet zien dat een groot deel van hen niet aan de duurzaamheidsdoelstellingen zou voldoen.

De woningcorporatiesector en de overheid hebben afgesproken dat corporatiewoningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Volgens de Finance Ideas Corporatie Survey ondersteunt bijna 70 procent van de corporatiebestuurders deze duurzaamheidsdoelstelling. Zij gaan de aanzienlijke investeringen hiervoor echter niet verhalen op de huurders.

Het onderzoek besteedde ditmaal veel aandacht aan duurzaamheid. De kosten van duurzaamheidsmaatregelen als isoleren, zonnepanelen, installaties en nul-op-de-meter-woningen zijn aanzienlijk. De gemiddelde kosten per woning hangen af van de staat waarin die woningen verkeren. Een derde van de woningcorporaties verwacht gemiddeld minder dan € 10.000 per woning te besteden. De rest aanzienlijk meer.

Het goede nieuws voor huurders is dat woningcorporaties zeer beperkt van plan zijn additionele huurmaatregelen te treffen om deze investeringen terug te verdienen. Ook geven zij aan het voordeel van de lagere energierekening, als gevolg van de ingrepen, beperkt te willen gebruiken als dekking voor de investeringskosten. De huurders profiteren dus van lagere woonlasten en een kwalitatief betere woning.