Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 70 seconden

Bij technische installaties zijn metingen cruciaal. De richtlijnen staan in de herziene ISSO-publicatie 31 ‘Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties’. De gebruiker die volgens de handleiding werkt, krijgt betrouwbare meetresultaten. Betrouwbare metingen zijn bijvoorbeeld nodig voor de realisatie van energiebesparing of een goed binnenklimaat. Medefinanciers van deze publicatie zijn Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) en Uneto-VNI. De publicatie is een hulpmiddel voor een groot aantal gebruikers, waaronder adviseurs, installateurs, technische diensten, toezichthouders, fabrikanten en leveranciers.

 

Inhoudsomschrijving

ISSO-publicatie 31 geeft richtlijnen voor het juist aanbrengen van meetapparatuur en het juist uitvoeren van metingen voor het regelen, besturen, beveiligen en beheren van klimaatinstallaties in gebouwen. Beschreven worden meetpunten, meetapparatuur en meet- en bepalingsmethoden. Centraal staat het uitvoeren van geautomatiseerde metingen door opnemers en sensoren in een installatie en/of gebouw. De nieuwe editie is geactualiseerd op de metingen van koelinstallaties. Daarnaast zijn nieuwe meetmethoden toegevoegd om het energiegebruik te monitoren. Zo omschrijft de praktijkgerichte handleiding waar moet worden gemeten voor de juiste data. Daarbij behandelt de publicatie ook invloeden op de berekening, zoals het omzetten van analoge naar digitale data.

 

Waar verkrijgbaar?

ISSO-publicatie 31 ‘meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties’ is voor € 125,- (excl. btw en verzendkosten) te bestellen via de winkel op www.isso.nl. Hier vindt men ook een inzage exemplaar. Met een abonnement op www.isso-digitaal.nl is ook de digitale versie te raadplegen.