Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 100 seconden

Het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf (OTIB) zet zich samen met Uneto-VNI in om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De sociale partners hebben met de overheid afgesproken om in 2026 honderdduizend banen te realiseren voor deze mensen. OTIB is op zoek naar bedrijven die hiervoor vacatures hebben of willen creëren. Kijk op 100000banen.otib.nl welk voordeel er voor u ligt en welke ondersteuning u vanuit OTIB kunt verwachten. Op 100000banen.otib.nl vindt u concrete voorbeelden uit de praktijk en ‘hands-on’ ondersteuning voor uw bedrijf. Ook geeft de website meer informatie over de extra  beschikbare financiële mogelijkheden bij het in dienst nemen van een werknemer met een arbeidsbeperking.

Door mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen versterkt u zowel uw bedrijf intern, als de positie van het bedrijf op de markt, aldus OTIB. “Mensen met een arbeidsbeperking in uw bedrijf zorgen voor meer goodwill bij uw klanten. Ook als deze klant de overheid is. Social return is steeds belangrijker als wegingsfactor voor lokale en nationale aanbestedingen.”

Bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking kunt u rekenen op ondersteuning vanuit OTIB en vanuit de overheid. Zo kunt u gebruik maken van een no-riskpolis als iemand van de 100.000 banenafspraak ziek uitvalt als tegemoetkoming voor de loonkosten. Uw eigen risico is hierbij dus zeer beperkt.

Op 100000banen.otib.nl vindt u tips om uw diversiteitsbeleid vorm te geven. Door mensen met een arbeidsbeperking een specifiek takenpakket te geven, stelt u uw huidige werknemers in staat zich beter te richten op hun kerntaken. Tevens kunnen werknemers zich eerder specialiseren, waarmee u eenvoudiger kunt inspelen op veranderingen in de markt, zo betoogt het opleidingsfonds

Op www.100000banen.otib.nl  vindt u meer informatie over het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking en over de regelingen waarvan u gebruik kunt maken. Ook kunt u terecht bij het Steunpunt Arbeidsmarktmobiliteit (www.steunpunt.otib.nl) met vragen en interesse voor het aannemen van werknemers met en zonder een arbeidsbeperking.

[related_post themes=”text”]