Toen de pandemie op haar hoogtepunt was, informeerden eigenaren en gebruikers naarstig naar mogelijkheden om het comfortniveau op te krikken. Met name op het gebied van luchtkwaliteit. Maar in hoeverre heeft het geleid tot een echte cultuuromslag?

WELL-expert en interieurarchitecte Evelien Koekkoek ziet dat er onmiskenbaar een cultuuromslag heeft plaatsgevonden. “Zo merk ik in utiliteitssector, en dan met name in kantorenland, dat eigenaren zich drukker maken over de luchtkwaliteit en het mentale welbevinden van gebruikers.”

Hoe uit zich dat?
“Nu hybride werken gemeengoed is geworden, moeten bedrijven echt hun best doen om werknemers te verleiden weer naar het kantoor te komen. Dat doen ze bijvoorbeeld door extra te letten op ergonomie, aparte kamers in te richten voor ZOOM-calls en de akoestiek en het lichtplan te verbeteren. Ook zie ik vaker douches verschijnen voor werknemers die met de fiets naar werk komen. Daarnaast is de belangstelling voor de luchtkwaliteit toegenomen. Zo heb je in tegenstelling tot enkele jaren geleden echt geen discussies meer over aparte ruimtes voor printers, die fijnstof uitstoten.”

Resulteert het in veel extra business voor de installatiebranche?
“Het is erg dubbel. Aan de ene kant worden er stappen gezet. Aan de andere kant worden veel verbetersuggesties uiteindelijk toch afgeschoten vanwege budgettaire redenen. De gebouwde omgeving steekt sneller geld in bouwkundige maatregelen.”

Neemt de vraag naar WELL-certificeringen, waarin het welbevinden van gebruikers centraal staat, toe?
“Opdrachtgevers willen wel voldoen aan bepaalde standaarden uit WELL, maar kiezen sneller voor een Breeam-certificering. Die is populairder. Ook haken ze dikwijls af, omdat ze een WELL-certificering te duur vinden.”

Hoe is het gesteld met de belangstelling voor alternatieve oplossingen om het comfortniveau te verbeteren?
“Die neemt enigszins toe, als je bijvoorbeeld kijkt naar anti-allergeen en fijnstofafvangende tapijten en biodynamische verlichting. Voor planten blijft de belangstelling op hetzelfde niveau hangen als enkele jaren geleden.”

Welke trend in de interieurarchitectuur gaat de komende jaren een duidelijke impact hebben op de installatiebranche?
“Circulariteit, in de meest brede zin des woords. Van volwaardig hergebruik van oude oplossingen en componenten tot en met het oogsten van materialen. Ook is er groeiende aandacht voor grijswatersystemen, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor groene gevels.”

Tot slot: heeft de pandemie ook de samenwerking tussen jouw branche en installateurs veranderd?
“Jazeker. Wat ik zelf merk, is dat installateurs meer meedenken over oplossingen voor vraagstukken op het gebied van comfort. Anderzijds zie ik ook dat wij als branche hongerig zijn naar kennis over jullie vakgebied. Het is een positieve ontwikkeling die uiteindelijk hopelijk tot meer kruisbestuiving zal leiden.”

Dit artikel verscheen eerder in het praktijkblad InstallateursZaken, december 2022