Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 61 seconden

Het Water- en Energiebedrijf Aruba NV (WEB) nodigt via een zogeheten ‘request for information’ ondernemingen uit hun belangstelling kenbaar te maken voor twee solarprojecten op het eiland. Het eerste project betreft een solarpark met een capaciteit van 5 megawatt waarmee het een van de grotere zal zijn in het Caribisch gebied. WEB heeft hiervoor een terrein van 34.000 vierkante meter gereserveerd. Het tweede project bestaat uit het voorzien van 20 school- en andere openbare gebouwen van zonnepanelen die in totaal 2,5 megawatt moeten gaan leveren. Afhankelijk van de respons worden de projecten in hun geheel gegund of per onderdeel, van ontwerp, productie, installatie, onderhoud tot exploitatie. Belangstellenden hebben tot 20 mei de tijd zich bij WEB te melden. Het request for information is te raadplegen via www.webaruba.com.

De projecten maken deel uit van de ambitieuze duurzaamheidsagenda van de Arubaanse regering om de energievoorziening uiterlijk in 2020 volledig onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen door toepassing van een mix van hernieuwbare bronnen. Het land wordt hierin bijgestaan door o.a. TNO en de Carbon War Room

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Mw. Angelique Thodé, email: a.thode@arubahuis.nl of telefoon: 070-356-6275.

[related_post themes=”text”]