Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 115 seconden

Medewerkers in de technologische industrie zijn opvallend positief over het werk in hun branche. Dit blijkt uit onderzoek dat FME heeft laten uitvoeren naar de invloed van technologische ontwikkelingen op werk in de industrie. Ruim 80% van de medewerkers ziet digitalisering en robotisering als kans en juicht de ontwikkelingen toe. Ook vinden ze dat technologie het werk uitdagender en leuker maakt. Bovendien willen ze graag leren en hebben ze behoefte aan vakinhoudelijke scholing en informatie.

Ruim 90% van de medewerkers geeft aan zich verantwoordelijk te voelen om de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden. Daarbij verwacht 76% van de deelnemers aan het onderzoek ondersteuning van zijn werkgever. Uit het onderzoek blijkt ook dat dé medewerker niet bestaat, er zijn geen grote verschillen tussen jonge en oudere generaties, opleidingsniveau of sector. Optimisten (67%) en sceptici (14%) vinden we terug in alle lagen en groepen. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “We moeten het enthousiasme en positivisme van de medewerkers met alle partijen omarmen. Laat de robots maar komen! Dan maken we samen Nederland Techproof!”

Vraag naar andere vaardigheden en kennis
Het onderzoek is door Berenschot en TIAS uitgevoerd onder ruim 6.900 medewerkers. Vrijwel alle medewerkers zien dat er in hun bedrijven gewerkt wordt met  nieuwe technologie. Het goede nieuws is dus dat medewerkers de technologische ontwikkelingen toejuichen. De veranderingen leiden volgens een grote meerderheid van de medewerkers niet tot het verdwijnen van banen. Taken gaan veranderen en er komen nieuwe functies bij. Nieuwe technologie vraagt om andere vaardigheden en kennis. De meeste medewerkers willen meebewegen en voelen zich verantwoordelijk om bij te blijven en hebben handvatten nodig. Ze willen vooral begrijpen wat de veranderingen betekenen voor hun eigen werk en betrokken worden bij de ontwikkelingen.

Grote bereidheid voor leven-lang-leren
Met de steeds verdergaande digitalisering kan het concurrentievermogen worden vergroot en ontstaat nieuwe en andere werkgelegenheid. Directievoorzitter Berenschot Hans van der Molen: “De bedrijven en overheid moeten samen zorgen voor de noodzakelijke scholing om medewerkers te laten werken met nieuwe technologie. Uit dit onderzoek blijkt dat 99% van de medewerkers graag wil ontwikkelen.” Ineke Dezentjé Hamming: “Het is de hoogste tijd om een leven-lang-leren mogelijk te maken. Bedrijven, scholen en overheid kunnen daar samen voor zorgen. Want zoals ook de medewerkers in het rapport aangeven: de beste zekerheid is een baan!”

Foto: Minister Koolmees en Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (bron: Herman Zonderland)