Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 61 seconden

In het kader van het verwerven van de vereiste certificering en erkenning door Energie+ hebben negen medewerkers van NIBE op 23 juni jl. het CITO-examen ‘Ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen’ afgelegd. Met een slagingspercentage van 100% scoorden de NIBE-medewerkers vér boven het landelijk gemiddelde. En dát is een mooie opsteker op weg naar de vereiste erkenning.

 

Conform het ‘Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen’ moet NIBE – net als elke partij die actief is op het gebied van ontwerp, installatie, beheer en/of onderhoud van bodemenergiesystemen – per 1 oktober 2014 beschikken over een officiële erkenning van overheidsinstantie Bodem+.

Voor het verkrijgen van deze erkenning – althans ten aanzien van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen – dient NIBE te voldoen aan de algemene kwaliteitscriteria zoals vastgelegd in de BRL’s 6000-00 en 6000-21. Hiertoe is onder meer vereist dat medewerkers die zich bezighouden met het adviseren over en/of ontwerpen van warmtepompinstallaties beschikken over het certificaat ‘Ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen’.

 

Met het behalen van dit certificaat door alle negen examenkandidaten toont NIBE aan dat het met de vakbekwaamheid van haar medewerkers wel goed zit.

Voor meer informatie: www.nibenl.nl