Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 146 seconden

Tijdens een bezoek van de ambassadeur Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk aan de regio Zuid-Holland Centraal, is aan haar het Masterplan MEI Zuid-Holland officieel overhandigd. Het Masterplan MEI (Metaal, Elektro- en Installatietechniek) is een ambitieus plan van aanpak gericht op afstemming van arbeidsmarkt, opleidingsaanbod en opleidingsinvulling.

Het uiteindelijke doel: voldoende goed geschoold technisch personeel in Zuid-Holland. Het is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en onderwijs met ondersteuning vanuit Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en de fondsen Otib en OOM.

“Het Masterplan MEI is een voorbeeld van concrete samenwerking tussen onderwijs en regionaal bedrijfsleven om jongeren op te leiden voor de regionale arbeidsmarkt. Zo wordt de kans groter dat zij een ‘echte’ baan krijgen na hun studie”, omschreef Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie het plan tijdens de ondertekening. “Werkloze jongeren hebben een start nodig. Dat kan bijvoorbeeld via een leerkwerkcheque zoals beschikbaar gesteld door gemeente Zoetermeer. Jongeren doen zo werkervaring op. Het gaat trouwens niet alleen om werkloze jongeren, maar ook om leerlingen die een stageplaats zoeken”, sprak Sterk.

 

Het Masterplan brengt enerzijds de behoefte van bedrijven uit de regio naar jonge technici in beeld en anderzijds wil het praktijkopleiders van bedrijven ‘echt’ aan tafel zetten met docenten Metaal, Elektro en Installatie. “Jeugdwerkloosheid is voor een groot deel te wijten aan de economische crisis waar wij uit komen. Het aantal banen bij bedrijven is afgenomen en minder mensen op de werkvloer betekent vaak ook minder tijd voor het begeleiden van jongeren. Allemaal te verklaren, maar daar heeft de jeugd niets aan. Het Masterplan gaat daarom de kansen van onze jongeren op een goede toekomst vergroten. Goed onderwijs, afgestemd op de behoefte bij het regionale bedrijfsleven is daarbij cruciaal”, schetste Kleiboer de urgentie van het plan.

 

De partners van het Masterplan MEI Zuid-Holland hebben voor de komende jaren een aantal kernactiviteiten. Dit zijn:

• Het afstemmen van het mbo-opleidingsaanbod op de kwantitatieve en kwalitatieve regionale arbeidsmarktvraag en tegelijkertijd op de nieuwe Kwalificatiedossiers;

• Het ontwikkelen en invoeren van herkenbare en eenduidige werkwijzen en formulieren voor het begeleiden en beoordelen van mbo-studenten op alle zes de ROC’s, waarbij de student en zijn/haar loopbaan centraal staat;

• Het ontwikkelen van aantrekkelijke leerlijnen en leermiddelen;

• Het realiseren van een doorlopende leerlijn vmbo/mbo/hbo met duidelijke afspraken over inhoud van opleidingen, begeleiding en overdracht van studenten;

• Deskundigheidsbevordering van 75 docenten en 300 praktijkbegeleiders/praktijkbeoordelaars en het creëren van een flexibele schil van docenten en assessoren; en

• Structurele bedrijvenkringen van (vmbo- en mbo-)docenten en praktijkopleiders.

Op dit moment is subsidie aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. De uitvoering is gepland na de zomer.

Op de foto:  Het Masterplan MEI ondertekend. Vlnr.: Janneke Verleng, manager Onderwijs, ROC Leiden, Jos Kleiboer, directeur Koninklijke Metaalunie, Frans Bothof, adjunct directeur OOM, Titia Siertsema voorzitter van Uneto-VNI en wethouder Taco Kuiper, Zoetermeer.

Voor meer informatie: www.metaalunie.nl