Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 117 seconden

Colt International introduceert een Frisse fabriek‐concept: een modulair systeem dat het klimaat in een fabriek voortdurend monitort en bijstuurt. Het betreft maatwerk, waarvoor een vast plan van aanpak wordt gevolgd. Die aanpak start altijd met een proces van metingen, interviews en analyse. Door middel van computational fluid design (CFD) wordt vanuit die data de meest energie‐efficiënte specifieke oplossing ontworpen. Deze bestaat uit een samenspel van natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie, adiabatische koeling, high‐care filtering en ionisatie. Een besturingssysteem garandeert op basis van actuele gegevens voortdurend de optimale balans van de verschillende onderdelen.

Dit modulair uit te breiden all seasons‐concept is ERP2018‐compliant is. In de hal geproduceerde warmte kan waar nodig worden ingezet. De werktemperatuur in de hal wordt bereikt door een continu evenwicht tussen gefilterde, eventueel gekoelde buitenlucht en hergebruikte, gezuiverde warme binnenlucht. Kor Foekens commercieel directeur van Colt: “Interne warmte afkomstig van de aanwezige productiemiddelen en processen is al betaald. Die verzamelt zich als een pakket onder het dak. Deze warmte zetten we opnieuw in.”

Een adiabatische koeling neemt een prominente plaats in binnen het concept. Dit koelingsprincipe bestaat uit instromende buitenlucht die langs leidingwater wordt geleid. De verdamping bevochtigt de lucht en onttrekt tevens warmte aan die lucht. Metingen en een traploos klepsysteem bepalen hoeveel van deze gekoelde, verse lucht de hal binnenstroomt om de temperatuur op de ideale werktemperatuur van ± 21°C te houden. Op hete zomerdagen beweegt de temperatuur mee omhoog om het verschil met buiten niet té groot te maken.

Adiabatische koeling kost nauwelijks energie, omdat de aanzuiging van de buitenlucht plaatsvindt door een grote, energiezuinige gelijkstroom ventilatoren die automatisch in toeren omlaag gaan als het kan. Het systeem is gemaakt van zeewaterbestendig aluminium en lichtdicht zodat er geen algengroei kan optreden. Dit wordt voortdurend door sensoren bewaakt. De temperatuur van het water blijft gecontroleerd, ruim onder de legionella‐grenswaarden. Eenmaal per dag ontwatert, reinigt en droogt het systeem zichzelf. Dit proces veroorzaakt een bio‐shock dat alle mogelijk aanwezige bacteriën doodt. Door te spuien worden tevens neergeslagen stofdeeltjes uit de lucht afgevoerd. Meerlaagse polyester‐ en epoxycoatings voorkomen dat vuil of kalk zich kunnen hechten.

Afgezet tegen een traditioneel ventilatiesysteem bespaart adiabatische koeling zo’n vijfenzeventig procent op de energiekosten bij een fabriekshal van 40x20x8 meter, aldus de producent. Ook de investering is fors minder, ongeveer vijfenveertig procent.