Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 99 seconden

maas_ruud_300bRuud Maas, voorzitter van ondernemersorganisatie OnderhoudNL, vindt dat de economische groei van 1,7% dit jaar niet wordt gebruikt voor de stimulering van het mkb, de ‘motor van de economie’. “Het kabinet besteedt in deze plannen meer aandacht aan start-ups dan aan het huidige mkb”, vat hij kort samen. “Het mkb in de onderhoudssector kan een enorme bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen in het Energie-akkoord, maar er is nog steeds geen sprake van maatregelen voor een snellere verduurzaming van de woningvoorraad, zoals de door ons aangedragen koppeling van lage btw op labelsprongen bij groot onderhoud of renovatie”, zegt Maas.

De voor OnderhoudNL belangrijke dossiers Aanbestedingswet en de Evaluatiewet Markt en Overheid inzake oneerlijke concurrentie van overheden worden alleen verder geprofessionaliseerd. Men is duidelijk zelf ook nog niet tevreden met de huidige uitvoering. Voor de Aanbestedingswet komen er regionale overlegstructuren waar lokale ondernemingen en aanbestedende diensten met elkaar afspraken hierover maken. “OnderhoudNL wil hier graag bij zijn”, zegt Maas. “Dit moet ten goede komen aan de toegang van onze leden tot overheidsopdrachten en de toepassing van de wet door aanbestedende gemeenten. Daarnaast zullen we VVD en D66 benaderen omdat zij inmiddels een initiatiefwet aangekondigd hebben om de wet extra aan te scherpen”.

Positief is Maas over de op handen zijnde nieuwe Omgevingswet. Daarmee bundelt men 26 wetten op het gebied van milieu, water, bouwen, ruimtelijke ordening en natuur. “De bedrijfsbureaus van de leden van OnderhoudNL zullen dit met open armen ontvangen”.

Minder positief is Maas over het vervangen van de fiscale scholingsaftrek per 2018 voor een vouchersysteem. Daarmee gaat de regeling van 200 miljoen naar 110 miljoen euro. Maas: “Gelet op het toenemend belang van jonge instroom enerzijds en een leven lang leren anderzijds, is dit een ontwikkeling in de verkeerde richting”. Ook is Maas teleurgesteld in het feit dat het kabinet niet opnieuw geld reserveert voor de succesvol gebleken IPC-regeling middels innovatie-subsidies. “Deze regeling heeft toch keer op keer z’n dienst bewezen als snelle innovator in onze bedrijfstak.”

[related_post themes=”text”]