De Herz lucht- en vuilafscheider van ontzinkingsbestendig messing, dient om slibdeeltjes en lucht te scheiden van verwarmings- en koelsystemen. Het is uitgerust met een vermindering van slib en vuildeeltjes volgens het cycloonprincipe. Dit zorgt voor een effectieve scheiding van deeltjes.

De lucht- en vuilafscheider is geïnstalleerd in het verwarmings- of koelcircuit (toevoer- of retourleiding). Dit voorkomt storingen en schade aan verwarmings- of koelsystemen. De hoge efficiëntie van het hele systeem is gewaarborgd.

Een speciaal productkenmerk van de luchtafscheider is de grote binnenkamer, die de watersnelheid sterk vermindert. Als gevolg hiervan kunnen luchtbellen zich ophopen op het binnenste deel, opstijgen en uiteindelijk ontsnappen door de snelle uitlaat.

Het optimaal doorstroomde ontwerp van de slibafscheider zorgt ervoor dat het aanwezige slib optimaal wordt gescheiden en afgevoerd via de kogelkraan onderaan.

Verder heeft de Herz lucht- en vuilafscheider een geïntegreerde magneet voor de scheiding van ferromagnetische deeltjes in het water. Aldus is een scheiding mogelijk zonder het systeem te legen.

Onderhoud van de lucht- en vuilafscheider

De Lucht- en vuilafscheider vereist periodiek onderhoud, afhankelijk van de staat en kwaliteit van het medium. Het onderste deel of de verzamelkamer kan worden verwijderd en het binnenelement kan worden uitgetrokken voor reiniging. De functie van de magneet moet ook periodiek worden gecontroleerd.

Op onze nieuwsbrief abonneren