Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 57 seconden

thumb_rollbanner_ketenstandaard_visualisatieDe stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie heeft de 150 leden van GS1 Nederland overgenomen, die nog een licentie met GS1 Nederland hadden voor het gebruik van de Sales-communicatiestandaard voor bouw en installatietechniek. Ketenstandaard is op 1 juli 2015 ontstaan uit een fusie van de stichtingen ETIM Nederland en S@Les in de Bouw. Zo is een onafhankelijk platform ontstaan met de standaarden ETIM voor artikelclassificatie en Sales voor elektronische datacommunicatie. Naast 110 ETIM-leden telt Ketenstandaard ruim 650 leden met duizenden gebruikers van de Sales-standaard voor de uitwisseling van elektronische artikel- en productgegevens, bestellingen, onderhoudsopdrachten, orderbevestigingen, pakbonnen, facturen en offertes.

Het intellectueel eigendom van de Sales-communicatiestandaard, dat voor 50% bij GS1 Nederland lag, berust nu volledig bij Ketenstandaard, die ook alleen verantwoordelijk is voor beheer, onderhoud en distributie. GS1 Nederland blijft via Ketenstandaard betrokken bij de bouw en installatiesector, maar zal zich primair richten op barcodering en het beschikbaar stellen van haar expertise op het vlak van XML-standaardisatie.

Ketenstandaard heeft haar wortels in de bouw- en installatiesector en beschikt daarom over specifieke sectorkennis en een uitgebreid netwerk. Ketenstandaard is daardoor in staat om op dit punt gerichtere dienstverlening te bieden dan GS1 Nederland.

[related_post themes=”text”]