Het Limburgse bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, de netbeheerder, de provincie, het beroepsonderwijs en een aantal grote Limburgse gemeenten gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg technische vakmensen zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor hebben de partijen op dinsdag 14 mei de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie in Limburg’ getekend. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking Zuid in Maastricht.

Ook in Limburg moeten de komende jaren grote aantallen woningen en gebouwen worden verduurzaamd. Daarvoor zijn veel meer technici met green skills nodig dan er nu beschikbaar zijn. Vicevoorzitter Claudia Reiner van ondernemersorganisatie Techniek Nederland, initiatiefnemer en een van de ondertekenaars van de intentieverklaring: “Door samen te werken kunnen we meer technici aantrekken. Dat is hard nodig met het oog op de energietransitie. De technische sector biedt kansen voor technici op alle niveaus en in elk vakgebied.”

Industriële aanpak
Volgens Reiner is er in de samenwerking niet alleen aandacht voor meer instroom, maar ook voor het slimmer inzetten van de beschikbare technici. “We kunnen de verduurzaming van woonwijken meer geïndustrialiseerd aanpakken. Op die manier wordt het haalbaar om jaarlijks grote aantallen woningen te verduurzamen. Dat is hard nodig willen we de klimaatdoelstellingen van dit kabinet realiseren.”

Betaalbare energietransitie
Gedeputeerde Joost van den Akker van de provincie Limburg: “Ik ben blij met deze samenwerking. Op deze manier houden we de vaart erin. Deze afspraak biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie met veel kansen voor de Limburgse beroepsbevolking. Inwoners van Limburg moeten we actief betrekken en deelgenoot maken van de plannen binnen de wijkenaanpak.”

Ontwikkelen, samenwerken, mobiliteit
De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Werkgevers, vakbonden en andere partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

Ervaringen delen
De partijen gaan zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek worden nauw betrokken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit leidt tot de zogenoemde lerende wijkgerichte aanpak.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring is Limburg de eerste provincie die concreet invulling geeft aan de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ die de overheid, bedrijfsleven, vakbonden en het onderwijs op 17 april hebben gesloten binnen de Sociaal-Economische Raad (SER).