Leidraad om geluidsproductie en zichtbaarheid warmtepompen te verminderen

Gepubliceerd op

NVKL, DHPA en Techniek Nederland hebben gezamenlijk een leidraad opgesteld ter vermindering van geluidsproductie en zichthinder van warmtepompen. Deze leidraad geeft - in kwalitatieve zin - aan, waarmee rekening kan worden gehouden en welke maatregelen mogelijk zijn. De leidraad is bedoeld ter overbrugging van de periode tot wettelijke regulering is opgesteld. Wettelijke eisen om geluidshinder door deze apparaten te reguleren worden naar verwachting begin 2020 via het Bouwbesluit van kracht.

Leden van Techniek Nederland kunnen de leidraad ‘Geluid- en inpassingsaspecten van buiten de woning opgestelde luchtwaterwarmtepompen en airco-units’ downloaden via de website van de brancheorganisatie.