Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 114 seconden

De conditie van een pand kan snel verslechteren als installaties niet of op een onjuiste manier onderhouden worden. Vastgoedeigenaren zijn wettelijk verplicht om ook tijdens leegstand een gebouw te onderhouden, zodat de gezondheid van toekomstige gebruikers niet in gevaar komt. In een leegstaand pand kan namelijk ongemerkt in leidingen en installaties toch leven komen, een voorbeeld hiervan is legionella. E

en goede risico-inventarisatie geeft duidelijkheid over de staat van gebouwinstallaties en wat een eigenaar kan doen om de kwaliteit ervan op peil te houden. Om vastgoedeigenaren hierop te attenderen bundelen leegstand-vastgoedbeheerder Ad Hoc en installatiebedrijf Wolter & Dros hun krachten. Door deze samenwerking kunnen vastgoedeigenaren besparen op de onderhoudskosten, blijft de conditie van het pand op peil en wordt tegelijkertijd voldaan aan alle wettelijke verplichtingen.

Vervuilde filters, verstoppingen, corrosie en legionella in leidingwerk zijn zaken waar een vastgoedeigenaar liever niet mee te maken krijgt. Wolter & Dros houdt zich al bijna 140 jaar intensief bezig met het adviseren, ontwerpen, realiseren en onderhouden van technische installaties. Door deze jarenlange ervaring weet Wolter & Dros mogelijke knelpunten in installaties op te sporen en op te lossen, zodat de gebouwinstallaties van goede kwaliteit blijven.

Hans Spanjersberg, General Manager Ad Hoc: “Naast het voorkomen van de leegstandsrisico’s, staat voor veel vastgoedeigenaren het waardebehoud van een object hoog in het vaandel. Echter de conditie van een pand moet dan wel in orde zijn. Door de samenwerking met Wolter & Dros kunnen wij onze opdrachtgevers een helpende hand bieden om eventuele problemen met technische installaties, zoals waterleidingen en cv-ketels, te voorkomen”.

Erwin Tiemens, statutair directeur Wolter & Dros: “Door de samenwerking met Ad Hoc kunnen wij vastgoedeigenaren nog meer attenderen op leegstandsrisico’s die direct invloed hebben op de conditie van een pand. Wij geven de vastgoedeigenaren een vrijblijvend advies met betrekking tot het onderhoud van de installaties. Wolter & Dros stelt risicoanalyses en beheerplannen op en reikt kostenbesparende oplossingen aan, zodat vastgoedeigenaren later niet voor onnodige verrassingen komen te staan”.

Op de foto: v.l.n.r. Michael van Gool (Wolter & Dros), Alfred Dam (Ad Hoc), Erwin Tiemens (statutair directeur Wolter & Dros), Hans Spanjersberg (General Manager Ad Hoc) en Ruud Boessen (Wolter & Dros). Fotograaf: Wil Groenhuijsen

Voor meer informatie: www.adhocbeheer.nl en www.wolterendros.nl