Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 154 seconden

De Ledenraad van Uneto-VNI heeft op dinsdag 24 juni ingestemd met een vernieuwingsplan voor de brancheorganisatie. Hiermee geeft het hoogste orgaan binnen de vereniging groen licht voor het doorvoeren van veranderingen in de strategie, de verenigingsstructuur, de financiën en de bureauorganisatie. Uiteindelijk doel van de vernieuwingsoperatie is om de dienstverlening naar de leden te verbeteren, ledencontacten te intensiveren en de toegevoegde waarde van het lidmaatschap te verhogen.

Directeur Erik van Engelen van Uneto-VNI: “De Ledenraad heeft unaniem ingestemd met de koerswijziging van Uneto-VNI, er is een groot draagvlak voor vernieuwing. Uiteindelijk doel is een financieel toekomstbestendige vereniging die meer doet voor de leden tegen lagere kosten. Nu gaan we de volgende fase in: de invoering van de veranderingen. Dit gebeurt vanaf komend najaar in nauw overleg met alle besturen en met de leden.”

 

Volgens van Engelen worden de resultaten van het vernieuwingsplan ‘Uneto-VNI 3.0’ de komende maanden al zichtbaar. “Dankzij het maken van duidelijke keuzes gaan wij onze leden betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten. Er is straks nog maar één statutair bestuur, de bestuurlijke drukte vermindert. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor ledencontact en lokale en regionale belangenbehartiging. En de scheidslijnen tussen ledengroepen gaan vervallen: Leden krijgen toegang tot informatie uit alle groepen waarin zij geïnteresseerd zijn.”

 

Producten, diensten en activiteiten van de vereniging zullen meer dan al het geval is, worden beoordeeld op resultaat en effectiviteit. Budget wordt gericht aan deze activiteiten toegekend. Dat maakt een betere financiële aansturing van het bureau mogelijk. Van Engelen: “Onze leden verwachten een brancheorganisatie die snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daar creëren we in de nieuwe strategie de ruimte voor. Onze flexibiliteit neemt dus toe.”

 

De bureauorganisatie wordt optimaal afgestemd op de aangescherpte strategie en nieuwe werkwijze. Van Engelen: “De organisatie krijgt een front office voor ledencontacten en een back office voor inhoudelijke ondersteuning. Hiermee vergroten wij onze slagvaardigheid om de leden nog beter van dienst te zijn.” Het management team van Uneto-VNI zal bestaan uit vier personen die verantwoordelijk zijn voor sturing op output, kosten en kwaliteit. Van Engelen: “Als bureauorganisatie hebben we de afgelopen jaren geanticipeerd op de crisis die veel van onze leden zwaar heeft geraakt. Om kosten te besparen is het aantal formatieplaatsen op het verenigingsbureau via natuurlijk verloop met 20% gereduceerd.”

De vernieuwde vereniging gaat veel energie steken in het onderhouden van een sterk en zichtbaar merk Uneto-VNI dat leden een voorsprong kan geven ten opzichte van niet-leden. De vereniging zal bovendien een actief en consistent persbeleid voeren, gericht op het ondersteunen van de lobby en het realiseren van een optimale zichtbaarheid van de sector naar de buitenwereld.

 

Het vernieuwingsplan van Uneto-VNI is tot stand gekomen met grote inbreng van bestuurders van de vereniging. De plannen zijn sinds juli 2013 voorbereid in vier werkgroepen: Strategische herijking, Financiën, Verenigingsstructuur en Bureauorganisatie. Begeleiding van het proces was in handen van een Stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit alle geledingen van de vereniging.

Voor meer informatie: www.uneto-vni.nl