Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 149 seconden

Veel medewerkers in Nederland voelen zich ondergewaardeerd door hun werkgever en zijn niet blij met hun salaris. Zelfs in deze tijd, wanneer het hebben van een baan op zich al een kostbaar bezit is, beoordelen medewerkers de waardering die uit hun beloning spreekt met een diepe onvoldoende, namelijk een 4,6. Hoe is dit lage cijfer mogelijk met de hoogste werkeloosheidscijfers in jaren?

 

Aan het woord is Guido Heezen, directeur van Effectory. “Beloning is een onderwerp dat zowel werkgevers als werknemers bijzonder aan het hart gaat. Net zoals voetbal en politiek eeuwige punten van discussie zijn, is de hoogte of laagte van het salaris dat ook.

 

In een economisch zwakkere tijd verwacht je in principe meer dankbaarheid van medewerkers die hun baan behouden hebben. Dat is er ook wel, maar er speelt nog iets anders. In veel huishoudens is de financiële situatie een stuk krapper geworden dan een aantal jaren geleden, bijvoorbeeld doordat het inkomen van een partner is weggevallen en bestaande lonen bevroren zijn, terwijl de lasten gelijk zijn gebleven.

Tel daarbij op dat er in veel organisatie ontslagen zijn gevallen, waardoor de overgebleven medewerkers extra hard gewerkt hebben. Een hogere werkdruk maar een krappere financiële situatie. Die combinatie verklaart dit lage rapportcijfer en het gevoel dat waardering ontbreekt.” 

 

“Uit onze ervaring blijkt opvallend genoeg dat beloning echter maar in beperkte mate bepaalt hoe bevlogen, betrokken en tevreden medewerkers zijn”, vervolgt Heezen. “Salaris scoort altijd aan de lage kant. Medewerkers baseren hun beeld van hun werkgever op basis van diverse aspecten, zoals de inhoud van de werkzaamheden, de collega’s, ontwikkelingsmogelijkheden, contact met de leidinggevende en de werkdruk. Beloning hoort hier ook bij. En hoewel iedereen salaris ontzettend belangrijk vindt, blijkt uit onze onderzoeken keer op keer dat het toch een geringe invloed heeft op het algehele welbevinden van de medewerker.”

 

Hoe kan een werkgever dan uiteindelijk het beste met beloning omgaan om te zorgen dat medewerkers zich gewaardeerd voelen? “Het klinkt simpel, maar normaal belonen is toch het beste”, aldus Heezen. “De salarissen drastisch omhoog gooien kan geen enkele werkgever zich nu permitteren en uiteindelijk zet dit voor de medewerkers en de organisatie geen zoden aan de dijk. Kies in plaats daarvan voor een redelijke en marktconforme vergoeding. Een beloning die transparant wordt vastgesteld en persoonlijk wordt toegelicht. De salarissen van de medewerkers zou je bij wijze van spreken openlijk op een prikbord moeten kunnen hangen, zonder dat dit een golf van verontwaardiging bij je medewerkers veroorzaakt. Dan zijn de zaken namelijk in verhouding en ben je als werkgever goed bezig. Het onderscheid voor je medewerkers moet je als werkgever maken op andere zaken zoals werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden, collega’s of werksfeer. Dat zorgt voor goed werkgeverschap. Een correcte beloning is een voorwaarde. Als die eenmaal eerlijk is vastgesteld, kun je je als organisatie richten op de zaken die écht het verschil maken voor de bevlogenheid van je medewerkers.” 

Voor meer informatie: www.effectory.nl