Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

De Aquarea All-in-One 5kW- en 7kW-lucht-water-warmtepompen van Panasonic krijgen een kwaliteitsverklaring die aangeeft dat een hogere efficiëntie wordt gerealiseerd dan de standaard waarde. De warmtepompen zijn volgens de fabrikant daardoor met name geschikt voor implementatie in nieuwbouwprojecten. Product manager Ildert Burghout: “Ze geven een beter resultaat dan een cv-ketel. Onze Aquarea-warmtepomp en pv-panelen geven de mogelijkheid om tot 0,134 EPC-punt te besparen.”

Nieuwbouwprojecten
Nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan het Bouwbesluit, waarin onder andere eisen worden gesteld aan de minimale energieprestaties van een woning. Deze prestaties worden berekend volgens de norm NEN 7120:2011 en leiden tot een EPC-waarde. Volgens het Bouwbesluit mag die maximaal 0,4 bedragen. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger een woning is. Gemeenten kunnen gebieden aanwijzen als ‘excellent gebied’, waarvoor de maximale EPC met 10% is verlaagd. Dit betekent dat een nieuwbouwproject in een excellent gebied een EPC mag hebben van maximaal 0,36.

Standaardrendementen
De EPC van een nieuwbouwproject wordt berekend aan de hand van onder andere de manier van verwarmen, warmtapwaterbereiding, pv-panelen en ventilatiesystemen. De EPC-berekening gaat standaard uit van een conservatief rendement voor de warmte-opwekker. Met behulp van een kwaliteitsverklaring kan worden aangetoond dat een product een hogere efficiëntie realiseert dan de standaard waarde. Dat heeft een positieve impact op de EPC-waarde van een woning of gebouw, aldus de fabrikant.

Innovatie
“Panasonic Heating & Cooling Solutions produceert al zestig jaar airconditioners en bijbehorende apparatuur”, vertelt Ildert Burghout, Product Manager bij Panasonic Heating & Cooling Solutions. “Wij streven ernaar met behulp van onze technologie het leven van mensen en de wereld te verbeteren en zetten daarom actief in op innovatie. Dit blijkt onder andere uit de ruim 91.500 patenten die het bedrijf wereldwijd toegewezen heeft gekregen en de gelijkwaardigheidsverklaring die wij nu ontvangen.”

[related_post themes=”text”]