Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 75 seconden

Branchevereniging VLA en het Rijksvastgoedbedrijf hebben de kennis over de prestatie van een goed functionerende binnenluchtinstallatie verzameld in drie handzame bestekdocumenten. De bestekdocumenten behandelen de kwaliteitseisen die aan luchttechnische apparaten worden gesteld: ontwerp, installatie en montage, én onderhoud en beheer van het systeem. Op 15 juni a.s. vindt de officiële presentatie van de bestekdocumenten plaats en zal VLA het eerste exemplaar overhandigen aan Erik van ’t Hof, Sectiehoofd Expertise Centrum Techniek. Ook zal TNO het onderzoeksprotocol voor binnenmilieu presenteren dat in samenwerking met VLA ontwikkeld is.

Gezonde binnenlucht in de utiliteit
De opgeleverde bestekdocumenten zijn bedoeld voor de utiliteitssector en dan met name voor kantoorgebouwen. Het Rijksvastgoedbeheer was een logische partner in de ontwikkeling van de bestekdocumenten omdat zij bijna 70% van alle vastgoed in beheer heeft. Zowel VLA als het RVB gaan voor energiebesparing mét behoud van een gezond en comfortabel binnenklimaat. Het naleven van de bestekdocumenten moet een bijdrage leveren aan het borgen van gezonde binnenlucht in utiliteitsgebouwen.

Onderzoeksprotocol VLA-TNO
Met het nieuwe onderzoeksprotocol wordt op een gestandaardiseerde manier een klachtenonderzoek uitgevoerd waardoor op efficiënte wijze een diagnose kan worden gesteld over het binnenmilieu. Naast het klachtenonderzoek wordt gelijktijdig een inventarisatie van de risicofactoren, op basis van gebouw- en installatiekenmerken, uitgevoerd. De uitkomsten van beide onderzoeken worden samengevoegd en dienen als uitgangspunt voor een concreet onderzoek in een bepaalde richting. Met dit onderzoeksprotocol willen VLA en TNO binnenmilieuklachten tijdens de gebruiksfase op  eenduidige wijze aanpakken. Het RVB heeft het onderzoeksprotocol  in de praktijk getest.