Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 110 seconden

KvINL en Sterkin gaan gezamenlijk een erkenningsregeling introduceren die beter moet voorzien in de eisen van opdrachtgevers. De conceptversie van deze zogeheten erkenningsregeling 2.0 is nu ter kritiek aan de branche aangeboden. Belanghebbenden en installatiebedrijven kunnen tot 8 september reageren op dit concept. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle installatiebedrijven en monteurs die zich bezighouden met het installeren en onderhouden van cv-installaties voldoen aan een wettelijke erkenning en daarmee aan minimale eisen voor vakbekwaamheid en (bij)scholing.

De beide stichtingen, verantwoordelijk voor kwaliteitsregelingen en -verbetering in de installatiebranche, zijn van mening dat zij met een aanscherping van de bestaande regelingen de kwaliteit en de veiligheid van cv-installaties aanzienlijk beter kunnen borgen. De bestaande erkenningsregelingen zijn met name gebaseerd op opleiding en kennis van de zgn technisch beheerder, ofwel de werkverantwoordelijke binnen het installatiebedrijf. De concept erkenningsregeling 2.0 is nadrukkelijk gericht op het beheersen van de risico’s bij het ontwerp, de aanleg en het beheer en het onderhoud van voorzieningen in woningen en woongebouwen.

Deze versie geeft het raamwerk voor een zwaarder niveau van toekomstige KvINL & Sterkin erkenningsregelingen. De specifieke eisen per techniekgebied zullen in een later stadium worden toegevoegd in de bijlagen. Aspecten die onder andere aan de orde komen zijn kwalitatieve eisen met betrekking tot:

-opleiding en bijscholing betrokken verantwoordelijke medewerkers;
-beschikking over voorgeschreven en onderhouden outillage (normen en gereedschappen);
-het uitvoeren van werkzaamheden overeenkomstig wetgeving, normen en overige van toepassing zijn voorschriften;
-systeem van aanwijsbeleid en interne controles;
-het documenteren van de eigen controle van werkzaamheden, en de installatie.

De kritiekversie erkenningsregeling 2.0 is hier te downloaden.

KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en is opgericht voor de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. Installatiebedrijven kunnen bij KvINL terecht voor het voldoen aan erkenningen en certificeringsregelingen.

De doelstelling van Stichting Sterkin is het bevorderen van de aanleg van veilige installaties. Hiertoe voert Sterkin een aantal erkenningsregelingen voor de installatiebranche uit en verzorgt ze voorlichting aan installateurs. Het voeren van erkenningsregelingen was een taak die vroeger bij de energiebedrijven was ondergebracht. In 2003 hebben deze bedrijven dit overgedragen aan de onafhankelijke stichting Sterkin.