Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 41 seconden

Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de bouw- en technieksector gaan hun krachten bundelen om te komen tot langjarige kennisprogramma’s. Deze programma’s moeten een belangrijke basis gaan vormen voor het ontwikkelen en toepassen van innovaties. Die zijn noodzakelijk om aan de huidige grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, zoals klimaatverandering, energietransitie en uitputting van grondstoffen.

De inspanningen van dit innovatiecentrum zullen zich richten op concrete wensen voor korte en lange termijn vanuit de overheden, bouwondernemingen, installateurs en/of hun toeleveranciers. De bouw- en technieksector wordt zo nadrukkelijk verbonden aan het topsectorenbeleid. Bovendien wordt innovatie in de sector herkenbaarder en krachtiger gemaakt.

Op 6 juni is de intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC ondertekend door Ministerie van EZK, Ministerie van BZK, Ministerie van IenW, TNO, 4 TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland.