Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 63 seconden

De TECE Hygiënebox ontkoppelt op thermische wijze de warmwater-circulatieleiding van de kraanaansluiting en verhindert het warmtetransport via de kraan naar de koudwaterzijde. Als geprefabriceerd component beschermt deze het koude water tegen ongewenste verwarming.

Voor de ontwikkeling van de Hygiënebox heeft TECE installatievarianten onderzocht waarbij de circulatieleiding boven de kraan loopt. Via een korte aanvoerleiding loodrecht naar beneden werd daarbij het water naar de kraan geleid. Als de kraan open is geweest vormen zich in de aanvoerleiding in bepaalde omstandigheden thermische lagen, die het warmtetransport naar de kraan verminderen. Dit hangt af van de lengte, doorsnede en het materiaal van de aanvoerleiding. Is deze te kort dan vindt er via de kraan alsnog warmtetransport naar de koudwaterzijde plaats. Een lange aanvoerleiding zou het warmtetransport weliswaar verminderen, maar leidt tot het gevaar van stagnatie.

Koudwaterzijde thermisch ontkoppeld
De Hygiënebox voert de warmwaterleiding boven de warmwatermuurplaat. In het korte loodrechte leidingstuk tussen wandplaat en circulatieleiding wordt een stabiele thermische laag gecreëerd, wat tot een thermische ontkoppeling van de warmwaterleiding en de kraan leidt. Ongewenste verwarming van de koudwaterzijde wordt hierdoor voorkomen.

De geïsoleerde box is montage gereed en enkelvoudig verkrijgbaar voor de warmwateraansluiting, als geminibeugel met dubbele muurplaat voor de koudwateraansluiting en als sanitairmodule voor het TECEprofil voorwandsysteem.