Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 92 seconden

De Europese koel-, klimaat- en warmtepompindustrie, vertegenwoordigd door EPEE, en drie verenigingen op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling, EFCTC, AREA en ADC3R, hebben hun krachten gebundeld om te pleiten voor een betere handhaving van de Europese F-gassenverordening. Ze roepen alle marktspelers op om alleen koelmiddelen van gerenommeerde bronnen te kopen. ‘”Illegaal geïmporteerd koelmiddel kan een groot risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van installateurs en gebruikers en de betrouwbaarheid van apparatuur negatief beïnvloeden. Installateurs zijn hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk.”

“We hebben vanaf het begin de F-gassenverordening en de overgang naar koelmiddelen met lagere GWP ondersteund,” legt Andrea Voigt, directeur-generaal van EPEE, uit. “We kunnen ons dergelijk handelen niet veroorloven door gebrek aan gecoördineerde handhaving, vooral nu de wereld een wereldwijde afbouw van HFK’s heeft afgesproken. Illegale import en de daaruit voortvloeiende commercialisering van dergelijke koelmiddelen vormen niet alleen een gevaar voor de betrouwbaarheid en de veiligheid, maar brengen ook de realisatie van de ambitieuze CO2-equivalente reductiedoelstellingen van de F-gassenverordening in gevaar. Er is geen behoefte aan illegale import. Duurzame koelmiddelen en -technologieën zijn inmiddels beschikbaar om bij te dragen aan de vereisten van de F-gassenverordening.”

“De autoriteiten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste handhaving van de F-gassenverordening en we roepen alle actoren – inclusief de EU en de nationale bevoegde autoriteiten – op om hun bijdrage te leveren aan strengere controles aan de EU-grenzen”, voegt Olivier Janin, secretaris-generaal van AREA toe. AREA is de vereniging van koel-, klimaat- en warmtepompaannemers.

De F-gassenverordening van de EU is in 2015 in werking getreden. Het doel ervan is de uitstoot van HVACR-apparatuur te verminderen. Een van de belangrijkste maatregelen is de fasering van HFK’s, die gericht is op de overgang naar koelmiddelen met een lager aardopwarmingspotentieel (GWP) door geleidelijk de hoeveelheden HFK’s, uitgedrukt in CO2-equivalenten, op de EU-markt te verminderen.