Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 51 seconden

Helaas gebeurt het regelmatig bij uw klanten dat de deur van de koel of vriescel onbedoeld open blijft staan of dat spanningsuitval niet wordt opgemerkt. Het gevolg is een forse schade doordat de opgeslagen waren niet meer bruikbaar zijn. Door het toepassen van de SVL Weblogger is dit verleden tijd en ontstaat zelfs de mogelijkheid om lange termijn temperatuurregistratie direct te regelen.

De SVL Weblogger meet, registreert en bewaakt de temperatuur in de koelcel. De gemeten temperatuurwaarden verstuurt hij automatisch naar een online platform waar het temperatuurverloop overzichtelijk op een webpagina wordt vastgelegd en weergegeven. Indien voedingswaren worden opgeslagen in de koelcel is een dergelijke registratie ook verplicht conform de HACCP richtlijn.

Bij het overschrijden van een grenswaarde ontvangt u of uw klant een SMS of E-mail als storingsmelding. Dit geeft de servicemonteur de mogelijkheid direct in te loggen op de webpagina, de situatie te analyseren en service te verlenen door eventuele storingen aan de koelinstallatie van uw klant te verhelpen.

Productinformatie over de SVL Weblogger treft u hier.