Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 114 seconden

Kiwa BDA Testing is opgenomen in de lijst van Keymark-gecertificeerde laboratoria. De erkenning door Keymark geeft aan dat Kiwa BDA Testing een expert is in het uitvoeren van testen op het gebied van thermische geleiding.
Keymark-certificering is beschikbaar voor diverse producten in de bouwsector, zoals thermische zonnesystemen, thermostaatkranen voor radiatoren en thermische isolatie voor gebouwen. Tijdens de beoordeling wordt bekeken of producten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en, indien van toepassing, de prestatie-eisen van CEN en Cenelec. De koper profiteert van een dubbele garantie omdat, net als bij het KOMO®-keurmerk, zowel het product als de productiefaciliteit wordt beoordeeld.

Het certificeringsprogramma is ontwikkeld door vertegenwoordigers van bedrijven uit de sector, testinstituten en certificeringsinstanties, en wordt bovendien ondersteund door Europese fabrikanten van isolatiematerialen.

 

Een belangrijk aspect van het Keymark-programma voor isolatiematerialen is dat het uitvoeren van testen op het gebied van thermische geleiding in Europa wordt gecoördineerd. Het vrijwillige Keymark-keurmerk wordt naast de verplichte Europese CE-markering gebruikt en biedt de garantie dat producten over de gestelde isolerende kwaliteiten beschikken.

Keymark is een vrijwillig Europees keurmerk dat aantoont dat producten voldoen aan de geldende Europese normen. Het Keymark-keurmerk dat wordt beheerd door CEN en Cenelec, wordt in bijna alle EU-lidstaten geaccepteerd als vervanger van het nationale keurmerk. Het Keymark-keurmerk is ontwikkeld om de kwaliteitsgarantie te bieden waar de markt om vraagt, terwijl de CE-markering alleen de garantie geeft dat producten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Om volledige transparantie en excellente kwaliteit te garanderen, zijn er gedetailleerde richtlijnen opgesteld voor laboratoria die de thermische geleiding van producten testen. Om ervoor te zorgen dat laboratoria voldoen aan de gestelde eisen, beoordeelt een deskundige of de testen worden uitgevoerd in overeenstemming met de technische normen. Daarnaast moeten laboratoria deelnemen aan een vergelijkend onderzoek. Wanneer het resultaat als voldoende wordt beoordeeld, wordt het laboratorium gecertificeerd.

Kiwa BDA Testing B.V. is een onafhankelijk en internationaal opererend testinstituut op het gebied van de gebouwschil. Kiwa BDA Testing B.V. onderzoekt en keurt bestaande en nieuwe dak- en gevelproducten en daaruit opgebouwde constructies en systemen, bijvoorbeeld in het kader van prototypeonderzoek, productontwikkeling, schadeonderzoek of certificering. Eén van haar specialismen is het uitvoeren van grote systeembeproevingen op het gebied van windweerstand, duurzaamheid en brandeigenschappen.

Voor meer informatie: www.kiwa.nl