Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 39 seconden

De installateur draagt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het installeren van rookgasafvoermateriaal. De buis-in-buis constructie van de concentrische systemen van Ubbink biedt een extra vangnet bij lekkages en reduceert de kans op koolmonoxidevergiftiging!

 Voorkeur voor concentrisch

Ter bevordering van de veiligheid adviseert de vereniging van rookgasafvoerfabrikanten Rogafa om voortaan te kiezen voor concentrische rookgasafvoer voor nieuwbouw en bij renovatie. Een concentrisch kanaal bestaat uit een binnenbuis voor de afvoer van rookgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verbrandingslucht. Bij lekkage van de binnenbuis komen de rookgassen niet in de opstellingsruimte, maar direct in de luchttoevoer van de ketel. Deze springt hierdoor op storing waardoor de kans op koolmonoxidevergiftiging wordt verkleind. Ubbink biedt naast concentrische oplossingen voor de individuele ketel ook een collectieve oplossing.

www.ubbink.nl/concentrisch