Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 58 seconden

NaamloosAllround installatiebedrijf Schouten Techniek heeft gekozen om met de ERP-software van Acto de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Na een uitvoerig vooranalyse-traject, bleek dat het huidige systeem niet meer voldeed en dat er een groot aantal uitdagingen lag op het gebied van integrale procesgang. Doorslaggevend bij de keuze voor Acto waren de persoonlijke aanpak en sturende implementatiemethodiek. “We hadden een erg goed gevoel bij Acto, zowel wat betreft de software als de persoonlijke contacten,” aldus Edward Kerckhaert, directeur bij Schouten Techniek. De samenwerking werd onlangs bekrachtigd door de ondertekening van het contract.

“Het uitgangspunt bij onze implementatie is Acto Sprint, een best-practice inrichting en implementatiemethode gebaseerd op onze jarenlange ervaring”, legt William Zegers, algemeen directeur van Acto Informatisering, uit. “Een belangrijk onderdeel hiervan is de communicatie met de eindgebruikers. Wij zien dat die communicatie bij veel implementaties nogal eens vergeten wordt. Goede communicatie naar je eindgebruikers is echter van cruciaal belang voor het succes van het project. Voor zowel de implementatie als de communicatie hebben wij standaard hulpmiddelen, die naar gelang de vraag van de klant kunnen worden ingezet.”

Schouten zal in het voorjaar van 2017 operationeel zijn met de nieuwe software.

[related_post themes=”text”]