Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 70 seconden

De Nederlandse kantorenmarkt heeft het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling laten zien. De totale opname van kantoorruimte ging in 2016 met circa 25% omhoog, terwijl het aanbod van leegstaande kantoren met 9% daalde. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van NVM Business. De verhoogde vraag naar kantoren in Nederland had vorig jaar tot resultaat dat op de vrije markt – eigenbouw niet meegerekend – circa 1,16 miljoen m2 kantoorruimte werd verhuurd en verkocht.

Dat de vraag naar kantoren zich gunstig ontwikkelde, kwam onder meer doordat het herstel van de economie doorzette. Daarnaast speelde een rol dat als gevolg van veranderde kwaliteitseisen meer bedrijven ertoe overgingen hun bestaande huisvesting te verwisselen voor hoogwaardige kantoorruimte, veelal in combinatie met een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en meer voorzieningen. Behalve de totale afzet van kantoren steeg ook het aantal gerealiseerde huur- en kooptransacties. Ook het feit dat vorig jaar nogal wat grote transacties tot stand kwamen, droeg bij aan de verhoogde opname.

Hoewel de markt in zijn totaliteit een positief beeld opleverde, waren er geografisch gezien wel duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Wat daarbij opviel was dat met name de noordelijke provincies van ons land met een afnemende vraag werden geconfronteerd, terwijl in de Randstad de vraag naar kantoren sterk verbeterde. Overigens kon in de Randstad de grotere vraag naar kantoorruimte vooral op het conto van Amsterdam worden geschreven. In de hoofdstad steeg de afzet van kantoorruimte met 70% tot 383.000 m2.

[related_post themes=”text”]