Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

Het nieuwe kabinet geeft de energietransitie voorrang en dat gaat installateurs extra werk opleveren. Dit meldt de Rabobank in haar sectorprognose 2018. Ondanks de prima vooruitzichten voor de installatiebedrijven, speelt het tekort aan arbeidskrachten de branche parten. Dit tekort wordt voor een deel veroorzaakt doordat digitale vaardigheden nog onvoldoende in het technisch onderwijs worden meegenomen. Diverse kabinetsmaatregelen helpen de bouw op korte termijn maar zeer beperkt om nieuwe arbeidskrachten te vinden.

Tijdens de crisis zijn er zeer veel arbeidskrachten uitgestroomd en is de instroom bij diverse opleidingen minimaal geweest. Het resultaat is een sterk vergrijsde sector. Er wordt nu weer flink ingezet op het werven van leerlingen voor bouwopleidingen, het inzetten van zzp’ers en het inzetten van arbeidsmigranten. Op dit moment is de inzet van een flexibele schil op veel plekken al maximaal. Tegelijkertijd geeft het nieuwe kabinet geen handreiking voor het eerder stoppen met werken. Werkgevers zullen zich moeten inspannen voor duurzame inzetbaarheid. Dat is een belangrijk onderwerp om op langere termijn vakkrachten te interesseren voor een fysiek zware loopbaan in de bouw.

Personeel
Het verkorten van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor mkb-bedrijven, zoals voorgesteld in het regeerakkoord, helpt werkgevers om eerder te kunnen omzien naar nieuwe medewerkers. In combinatie met de mogelijkheid om langere tijdelijke contracten af te sluiten, vergroot dit de mogelijkheden voor mkb-bedrijven om sneller en flexibeler capaciteit uit te breiden waar dit nodig is. De bouw maakt veel gebruik van zzp’ers. Om schijnzelfstandigheid en uitbuiting tegen te gaan, worden zzp’ers met een te laag tarief en die langer dan drie maanden voor een opdrachtgever werken, beschouwd als werknemers. Het minimumtarief wordt daarbij waarschijnlijk gesteld op €15-18 per uur. Voor de bouw betekent dit weinig, want het normale uurtarief ligt nu al meer in de buurt van de € 35-40 per uur.

Derde van het energiegebruik
De gebouwde omgeving is goed voor meer dan een derde van het energiegebruik in Nederland. Meer efficiënte verlichting, verwarming en airconditioning kunnen flink bijdragen aan energiebesparing. Door woningen en bedrijfsgebouwen ‘slimmer’ te maken kan een extra stap worden gemaakt in het terugdringen van energiegebruik. Sensoren en de toepassing van big data zorgen voor meer inzicht waardoor er kan worden gestuurd op efficiëntere benutting van ruimtes en verwarmings-en ventilatiesystemen.

(Bron: Bouw sectorprognose Rabobank)