Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 100 seconden

Op vrijdag 20 april start de Urban Energy Challenge: 32 jonge talenten gaan in teams aan de slag met de uitdaging om wonend Nederland van het aardgas af te krijgen. Vier organisaties – Alliander, BAM, Ennatuurlijk en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – hebben een vraagstuk met betrekking tot de warmtetransitie uitgezet, waar zij als organisatie zelf nog geen antwoord op hebben. Vijf weken lang zetten de deelnemers zich in om tijdens de finale op 25 mei hun oplossingen te presenteren.

Nederland heeft een grote ambitie: in 2050 willen we geen gebruik meer maken van aardgas voor onze warmtevoorziening. Hoe we tot een aardgasvrije warmtevoorziening komen is nu nog een gezamenlijke zoektocht. Met verschillende partijen en vanuit verschillende perspectieven wordt er gewerkt aan hoe we deze transitie kunnen aanpakken. Over één ding lijken partijen het eens te zijn; het is een enorme opgave en we hebben jong talent nodig om de transitie daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Jong Warmtenetwerk beoogt nu met de Urban Energy Challenge jong talent te verbinden met de warmtesector. SustainableMotion ontwikkelde een concept dat deelnemers stimuleert ‘out of the box’ oplossingen te bedenken. Zij krijgen zo de kans om de praktijk van de warmtesector te ervaren en uit te vinden of zij hun interesse en talent willen inzetten bij organisaties betrokken bij de warmtetransitie.

De Urban Energy Challenge richt zich op HBO en WO studenten en afgestudeerden – een doelgroep die met hun denkkracht en creativiteit in de nabije toekomst veel waarde kan toevoegen aan de warmtetransitie. Naast dit jonge talent vraagt de warmtetransitie ook om talenten die de warmtetransitie vervolgens handen en voeten kunnen geven. De komende jaren zal ook voor deze doelgroep gericht aandacht voor de warmtetransitie moeten komen.

De Urban Energy Challenge is een initiatief vanuit Jong Warmtenetwerk – onderdeel van stichting Warmtenetwerk. Jong Warmtenetwerk verbindt jonge mensen die geïnteresseerd zijn in de warmtetransitie met elkaar. Hiernaast richt Jong Warmtenetwerk zich op het aantrekkelijk maken van de warmtetransitie voor nieuw jong talent dat de komende jaren met de warmtetransitie aan de slag gaat.