Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 83 seconden

Rob van Bergen (links) en Fred van Luijk, algemeen bestuurder SBRCURnet ondertekenen overeenkomst voor overname SBR producten.

De B&U kennisportefeuille wordt per 1 januari 2018 overgenomen. De SBR-referentiedetails van deze portefeuille vormen een belangrijk onderdeel voor de kwaliteitsborging van het bouwen.

ISSO is, als kennisinstituut voor installatietechniek, een logische nieuwe beheerder en uitgever. ISSO heeft de kennis en mogelijkheden de producten van SBR op te nemen, te integreren met installatiekennis en verder te ontwikkelen. “De SBR kennis is bij ISSO in goede handen”, aldus Rob van Bergen, directeur van ISSO. “De overname past heel goed in onze strategie om het kennisinstituut te zijn voor vakmensen in de bouw- en installatiesector. De overname van de SBR producten, waaronder de referentiedetails, vormt hierbij een belangrijke stap”.

De komende periode zal er gewerkt worden aan de digitale integratie van de kennisproducten van SBR met de installatietechnische kennis in de KennisBank van ISSO. “Voor de gebruikers van de kennis zal er op 1 januari 2018 nog niet veel veranderen”, stelt Rob van Bergen. “De gebruiker kan voorlopig zowel de kennisproducten van ISSO als die van SBR raadplegen op de gebruikelijke wijze”.

Complete en integrale kennis
SBRCURnet heeft aangegeven haar activiteiten als kennisinstelling per 1 januari 2018 te moeten beëindigen. Hierdoor dreigde een belangrijke onafhankelijke kennisbron van en voor de sector verloren te gaan. Door de overname blijft de kennis beschikbaar en actueel.

“Het samenbrengen van de kennisportefeuille van SBR met die van de installatietechniek biedt de kennisgebruiker straks complete en integrale kennis. Dit integrale kennisaanbod is essentieel voor ondersteuning van de vakmensen bij maatschappelijke vraagstukken zoals ketensamenwerking, duurzaamheid en krapte op de arbeidsmarkt”, aldus Rob van Bergen.