Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 66 seconden

Vanaf 1 oktober 2014 is de nieuwe regelgeving voor open en gesloten bodemenergiesystemen van kracht. De open systemen worden behandeld in ISSO-publicatie 39 ‘Energiecentrale met warmte- en koudeopslag’. De praktijkgerichte ISSO-publicatie beschrijft ook een uitwerkingsmethode.

 

Vanaf 1 oktober 2014 mogen alle werkzaamheden aan bodemenergiesystemen alleen nog worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Dit geldt voor ontwerp, installatie en beheer. Met ISSO-publicatie 39 geeft de gebruiker invulling aan de Nederlandse regelgeving en Europese normen voor wat betreft de open WKO-systemen. Voor gecertificeerde bedrijven en installateurs is de praktijkgerichte publicatie een onmisbaar gereedschap

 

De vernieuwde ISSO-publicatie 39 reikt een methode aan om het rendement van WKO-systemen te bepalen, over een jaar genomen. Deze gegevens zijn nodig om de Seasonal Performance Factor (SPF) vast te stellen. De nieuwe regelgeving stelt het registreren en het rapporteren van de SPF verplicht. De SPF geeft opdrachtgevers houvast en meer garantie.

De publicatie en de methode voor het bepalen van de SPF zijn ontwikkeld door ISSO, kennisinstituut voor de installatiebranche. Diverse partijen hebben in een ISSO-contactgroep hun kennis ingebracht.

 

ISSO-publicatie 39 ‘Energiecentrale met warmte- en koudeopslag’ is voor € 130, – (excl. btw en verzendkosten) te bestellen via de winkel op www.isso.nl. Met een abonnement op www.isso-digitaal.nl is ook de digitale versie te raadplegen. Ontwerp en beheer van gesloten WKO-systemen worden behandeld in de ISSO-publicaties 72 en 73.