Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 127 seconden

travesariNa 40 jaar is Egbert Wagenaar afgetreden als voorzitter van de Raad van Begeleiding (RvB) van ISSO. Zijn opvolger is Roberto Traversari, senior onderzoeker en consultant bij TNO. Wagenaar werd vorige week tijdens de Jubileumbijeenkomst van ISSO uitgebreid en officieel bedankt voor zijn jarenlange, trouwe dienst aan het kennisinstituut. De Raad van Begeleiding is de kwaliteitswaakhond van ISSO.

“Maar de Raad van Begeleiding heeft ook een – gevraagd en ongevraagd – adviserende rol voor de Raad van Toezicht van ISSO, het orgaan waarin alle deelnemende organisaties zitting hebben”, zegt Roberto Traversari, die Wagenaar opvolgt. “Ik vind het een enorme eer, maar ook spannend dat ik Egbert mag opvolgen. Hij is echt de mentor in de installatiewereld, en bovendien een lopende encyclopedie met een onuitputtelijke hoeveelheid kennis. Dat maakt het een extra uitdaging om in zijn voetsporen te treden.”

“Hoewel wij ons in de eerste plaats richten op het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, toetsen wij bijvoorbeeld ook de behoefte in de markt naar bepaalde onderzoeksprogramma’s. Daarnaast wil ik me blijven inzetten voor een goede koppeling en sfeer tussen de RvB en de medewerkers van het ISSO-bureau. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat de ISSO-medewerkers de leden van de RvB nog meer als klankbord en adviseur ervaren”, aldus Traversari.

In de RvB zitten deskundigen die alle geledingen van het vakgebied vertegenwoordigen. Deze mensen hebben voldoende bagage om de behoefte aan kennis te inventariseren en de verzamelde kennis te beoordelen. Ook hebben zij de antennes om signalen en nieuwe behoeften uit de markt op te pikken. De raad houdt daarom ook een lijst bij van te behandelen onderwerpen, die regelmatig wordt geactualiseerd. Naast de signalen uit de markt spelen de kennis en ervaringen van de deskundigen uit de RvB een belangrijke rol bij het vaststellen van de onderzoeksprogramma’s. “Er liggen nog veel mogelijkheden. De uitdaging is vooral om financiering voor kennisprojecten te vinden. Voor de komende jaren verwacht ik niet zo zeer nieuwe onderzoeken en publicaties over specifieke technieken, maar veel meer sectorgerichte publicaties. In de zorgsector maar ook in de glastuinbouw is nog erg veel behoefte aan richtlijnen voor installateurs die daar actief zijn”, aldus Traversari.

Om de kwaliteit van de diverse onderzoeken te waarborgen, werkt ISSO met zogeheten kontaktgroepen, die de specifieke studies en publicaties inhoudelijk begeleiden. Het bureau van ISSO coördineert al deze werkzaamheden en realiseert de ISSO-uitgave. ISSO staat als kennisinstituut garant voor hoogwaardige kwalitatieve richtlijnen. Al meer dan 40 jaar voorziet ISSO de installatiesector van kennis via publicaties en trainingen.

Voor meer informatie: www.isso.nl