Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 102 seconden

Dit jaar bepaalt de installatiesector de toekomst van de sector, zegt het kennisinstituut van de installatiesector, ISSO. Hoe die toekomst vorm kan krijgen, is te horen op de ISSO-jubileumbijeenkomst 2014 ‘The Next Generation’. De bijeenkomst is op donderdag 25 september in De Doelen in Rotterdam.

Doorgaans trekt het evenement zo’n 200 organisaties uit de installatiesector.

 

Volgens ISSO is 2014 een bijzonder jaar. Met de vele kansen die er liggen kan de installatiesector de toekomst naar zijn hand zetten. Zo zijn er kansen in opleiding, kwaliteitsborging, vergrijzing, ICT en co-creatie. Dit zijn dan ook de onderwerpen van de ISSO-jubileumbijeenkomst 2014. Daarbij is het veertig jaar geleden dat ISSO door de installatiesector is opgericht. Om die reden heet de ISSO-jubileumbijeenkomst ‘The Next Generation’.

 

Traditiegetrouw is de ISSO-bijeenkomst een platform voor netwerken. Daarbij levert het programma beslist gespreksstof op. Eén van de gastsprekers is Meindert Smallenbroek, directeur Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij vertelt over de overgang in 2015 naar private kwaliteitsborging. Daarvoor is een wettelijke regeling in de maak waarbij kwaliteit en de consument centraal staan. Dat opent de deur voor nieuwe initiatieven. Gastspreker Theo Ockhuijsen, ondernemer in innovatie, vertelt over de marktkansen op het gebied van duurzaamheid, BIM, vergrijzing en ICT. Ir Claire Boonstra, één van de meest invloedrijke vrouwen in de technologie, boort de kansen aan door vernieuwing van het onderwijs.

 

Onderdeel van de netwerkbijeenkomst is ook de uitreiking van de ISSO-Award 2014. Dit jaar wordt een oproep gedaan naar bedrijven die werken volgens co-creatie, een samenwerkingsvorm waarbij alle betrokken partijen invloed hebben op het proces en het resultaat. De finalisten houden over hun project, waarvoor ook ISSO-kennis wordt gebruikt, een pitch op de bijeenkomst. De bezoekers kiezen de uiteindelijke winnaar.

Het evenement vindt plaats op donderdag 25 september van14.00 tot 19.00 uur in De Doelen, het congresgebouw en muziekcentrum van Rotterdam. Inschrijven voor de ISSO-jubileumbijeenkomst en voor de ISSO-Award 2014 kan via www.isso.nl. De kosten voor de bijeenkomst bedragen € 195,- per persoon en € 75,- voor een introducé.