Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 136 seconden

ISSO start een onderzoek naar legionellapreventie. Dit grootschalige onderzoek met de naam ‘Drinkwater veiligheid’, moet aantonen waar en waarom het nog steeds mis gaat in de praktijk. Het kennisinstituut wil daar met constructieve oplossingen paal en perk aan stellen. Het onderzoek wordt gehouden onder alle uitvoerders van richtlijnen en maatregelen om legionella te voorkomen, waaronder opdrachtgevers, architecten, ontwerpers, beheerders en installateurs.

In Nederland worden jaarlijks maximaal 400 mensen ziek door een legionella-uitbraak, waarvan de helft de ziekte oploopt in ons land. Ongeveer 10% overlijdt aan de ziekte. De anderen houden hun leven lang ingrijpende klachten, zoals extreme vermoeidheid en geheugenstoornissen.

Technisch kennis in huis
“Een legionella-uitbraak in Nederland roept vragen op”, stelt Irene van Veelen, ISSO-projectcoördinator en deskundig in installaties rondom water. “Technisch gezien hebben we in Nederland alle kennis in huis om legionella te voorkomen. Bovendien zijn veel richtlijnen en maatregelen verplicht. Hoe kan het dan toch fout gaan? Daarop willen we via een landelijk onderzoek antwoorden hebben.”

Constructieve oplossingen
ISSO houdt het kwantitatieve onderzoek ‘Drinkwater veiligheid’ onder alle partijen die te maken hebben met legionellapreventie, waaronder opdrachtgevers, architecten, ontwerpers, beheerders en installateurs. Het onderzoek is anoniem. Van Veelen: “We zoeken geen zondebokken of wetovertreders. We willen louter en alleen de struikelblokken van een betrokken partij in kaart brengen.”

Integrale aanpak
“We horen vaak dat in nieuwbouw legionella een groter probleem is dan in bestaande bouw”, vervolgt Van Veelen. “Als dat zo is, ligt de problematiek dan bij techniek, gebrekkige informatie of bij onvoldoende voorlichting? Of wordt een project ondermijnd door slechte communicatie, gebrek aan financiën, te weinig tijd of machtsverhoudingen? Zijn de oorzaken duidelijk, dan kunnen we aan de slag met gerichte, constructieve oplossingen. Natuurlijk is niet alles is op te lossen met techniek alleen; we zoeken een integrale aanpak.”

Belemmeringen opruimen
Zaak is om alle belemmeringen op te ruimen rondom de uitvoering van legionellapreventie, vindt Van Veelen. “Misschien is een andere manier van kennisoverdracht nodig. Of is een bepaalde partij geholpen met meer of toegespitste voorlichting. Dit zijn bij uitstek taken die ISSO uit kan voeren. Ook organisaties als Holland Water, IMIQ Advies en Hydroscope willen graag inspelen op de problematiek rondom legionellapreventie met de juiste kennis, diensten of producten. Om die reden dragen deze organisaties aan het onderzoek bij met hun kennis en ervaringen.”

Deelnemers onderzoek
Van Veelen: “Alle betrokken partijen rondom legionellapreventie hebben belang bij de uitkomst van dit onderzoek. Daarom hopen we op een brede respons.” Deelnemers aan het onderzoek zijn onder meer de Nederlandse Vereniging voor Techniek in de Gezondheidszorg (NVTG), brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en HISWA en de vereniging van recreatieondernemers RECRON.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met projectcoördinator Irene van Veelen via i.vanveelen@isso.nl.