Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 54 seconden

Het bedrijfsleven gaat vooralsnog niet het toezicht op de bouw van huizen en andere gebouwen voeren. De privatisering van dit toezicht stuitte gisteren op bezwaren van de Eerste Kamer. De minister stelt de maatregel een jaar uit. Verschillende partijen in de Eerste Kamer vroegen zich af of de gemeente straks nog wel in staat is om in te grijpen als het misgaat. Die taak blijft namelijk nog steeds voorbehouden aan de gemeente. De brand van vorige maand in een Londense woontoren heeft dit onderwerp extra in de belangstelling gezet. Minister Plasterk gaat vrijdag a.s. in de ministerraad bespreken of hij het wetsvoorstel kan aanpassen om de zorgen weg te nemen.

Voorafgaand aan de behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer riepen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag de Kamer al op om het wetsvoorstel over de privatisering van het bouwtoezicht te verwerpen. Ze vrezen dat het toezicht op de bouw van kantoren, flats en huizen verslechtert als een private aanbieder de controle gaat overnemen. Nu zijn de gemeenten nog verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de bouw.