Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 seconden

Koninklijke Metaalunie en FME verzoeken in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren de invoering van de grenswaarde voor de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) niet uit te stellen maar in te voeren zoals eerder besloten is per 1 januari 2018. Metaalunie en FME reageren hiermee met het verzoek om uitstel van de zogeheten ‘Lenteakkoord-partners’. ‘Regelgeving als deze laten bestaan zonder daar ook een drempel voor in te stellen is onlogisch en niet uitlegbaar’, schrijven de beide organisaties in de brief. ‘Daar komt nog bij dat het niet invoeren van een grenswaarde een negatief effect zal hebben op de ambities van het kabinet om duurzaam te bouwen en daarmee de klimaatdoelstellingen te halen.’

De MPG voor nieuwe gebouwen is al sinds 1 januari 2013 verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast en is daarmee een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Er was destijds nog geen grenswaarde ingevoerd, juist om ruimte te geven aan opdrachtgevers en marktpartijen om ervaring op te doen. In het Overlegplatform Bouwregelgeving (waar ook de partijen van het Lenteakkoord aan deelnemen) is de invoering van de grenswaarde van een positief advies voorzien.