Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 253 seconden

Nu zijn het nog vooral PV-panelen die een groeiend aantal daken van huizen en gebouwen met schone energie uitrusten. Mondjesmaat groeit de toepassing van gebouwgeïntegreerde zonne-energie ofwel Building Integrated PhotoVoltaïcs, kortweg BIPV. Het integreren van zonne-energiesystemen zal binnen afzienbare tijd standaard worden, stelt directeur Johan Bel van Mijn Energiefabriek. Bel geldt als een van de pioniers in ons land van gebouwgeïntegreerde toepassingen van solar. Bel verzorgt tijdens het Solar Event namens brancheorganisatie Holland Solar een seminar over praktijkvoorbeelden van BIPV. Het Solar Event vindt plaats van 7 tot en met 9 oktober in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Toepassingen van geïntegreerde zonnestroomsystemen in daken en gevels zijn inmiddels volop beschikbaar. “Eigenlijk is dat niet spannend meer. Bij woningen gebeurt dat inmiddels kostenneutraal. In de toekomst zal BIPV nauwelijks extra investeringskosten vergen. De meerprijs zal beperkt zijn.” Gebouwgeïntegreerde toepassingen van zonne-energie komen uitvoerig aan bod op het Solar Event. Het seminar van Bel vindt plaats op donderdag 9 oktober van 14.15 tot 15.15 uur in de Solar Dome Oranje.

Standaard op het dak geschroefde zonnepanelen maken steeds vaker plaats voor harmonieus in het dak verwerkte zonne-energiesystemen. Zonnecellen verwerkt tussen dakpannen zijn al heel gewoon. Vernuftige systemen dienen zich aan. Neem de zonnecellen die in de glazen perronoverkappingen van de gloednieuwe treinstations van Utrecht en Rotterdam zijn geïntegreerd. En wat te denken van een zonnecarport, die ruimte biedt aan twee auto’s en voldoende stroom opwekt om ’s nachts de accu van beide voertuigen op te laden. “Direct opladen gaat nu nog via het elektriciteitsnet vanwege de salderingsregeling in ons land. In het buitenland, waar meer aandacht is voor zonnestroomopwekking voor eigen gebruik, wordt de e-auto zo al direct opgeladen”, vertelt Johan Bel, die met zijn bedrijf de landelijke primeur van de zonnecarport had. Zijn onderneming heet Mijn Energiefabriek en geldt als een van de eerste leveranciers van zonnestroom producerende gebouwen. Building Integrated PhotoVoltaics is volgens de duurzaamheidspionier een van de volgende uitdagingen van bouwend Nederland. Bel werkt regelmatig mee aan studies die de potentie van BIPV in beeld brengen. “Er komen steeds meer toepassingen op de markt. BIPV is niet alleen mooi, maar ook functioneel. Beter gezegd, multifunctioneel. Het dak en de gevel van een gebouw krijgt er een functie bij, namelijk het opwekken van energie. Bij een gebouwgeïntegreerde toepassing komen er tal van functies bij, denk aan geluidsisolatie en het lekdicht maken van gevel- en dakconstructies.” Toekomst In gebouwgeïntegreerde PV worden nu zonnecellen van kristallijn silicium gebruikt. De huidige technieken zijn volgens Bel betrouwbaar en betaalbaar. Een interessante toekomstoptie, aldus Bel, is de combinatie van het opwekken van zonnestroom en zonnewarmte, ook wel pvt genoemd. Zonnepanelen zetten gemiddeld vijftien procent van het opgevangen zonlicht in elektriciteit om, de rest van de warmte blijft onbenut. De eerste pilots om deze restwarmte op te vangen en te benutten lopen reeds. “Het is een uitdaging om het zonlicht maximaal te benutten. Ik voorzie een toekomst, waarin de schil van een gebouw als een uitgebreide warmtewisselaar en energieopwekker dienst doet”, zegt Bel.

Ging de ontwikkeling van BIPV voorheen nog erg langzaam, het laatste halfjaar bespeurt Bel een groeiende interesse vanuit de bouwwereld. “De markt voor zonne-energie is sowieso nog pril. Die voor BIPV moet zich nog helemaal ontwikkelen. Er zit echter overduidelijk beweging in.” Bel schat het huidige marktaandeel van BIPV op ongeveer één procent. “In 2020 zitten we op tien procent. Projectontwikkelaars, architecten, bouwadviseurs en woningbouwcorporaties beginnen met hun vragen te komen. We zien een nieuw vak ontstaan. BIPV vergt een combinatie van architectuur, bouwkunde en installatietechniek. Nog maar een aantal leveranciers specialiseert zich hierin. Het heeft gewoon zijn tijd nodig. Geïntegreerde zonne-energiesystemen worden standaard.”

Prikkels zijn er genoeg, weet Bel. Zo worden de EPC-normen (Energie Prestatie Coëfficiënt) voor gebouwen steeds strenger. “Het toepassen van zonne-energie is noodzakelijk om aan deze eis te voldoen. Het verduurzamen van gebouwen staat hoog op de agenda”, verwijst hij naar de stevige ambities in de Stroomversnelling. Woningcorporaties en enkele grote bouwers hebben zichzelf in dit megaproject als doel gesteld bestaande woningbouw grootschalig naar nul-op-de-meter te transformeren. In het Energieakkoord van de SER hebben de corporaties zich gecommitteerd aan het doel dat in 2020 al hun woningen gemiddeld energielabel B hebben. “Bij het vernieuwen en energiezuinig maken van bestaande huizen ga je niet eerst het dak vernieuwen en er vervolgens PV-panelen op leggen. Dat doe je in één keer goed met een geïntegreerd systeem.” Volgens Bel is een omslag in denken gaande naar het gebouwgeïntegreerd toepassen van zonne-energie. “Ik nodig architecten, projectontwikkelaars, aannemers en andere geïnteresseerden uit toepassingen standaard mee te nemen in de ontwerpfase van gebouwen. Alle partijen in de bouwkolom kunnen zich onderscheiden met BIPV in de gebouwen die zij neerzetten of verduurzamen. Ze verwerven zo een bijzondere plek in de markt. Maar dat BIPV standaard wordt is slechts een kwestie van tijd en kennisoverdracht.”

Het Solar Event vindt plaats tijdens de vakbeurs Energie, evenals het PassiefBouwen Event. De vakbeurs Energie is dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie: www.solarevent.nl en www.energievakbeurs.nl