Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

Veel beroepen in de bouw- en installatiesector zijn betrokken bij de realisatie van een gezond binnenmilieu in gebouwen. Wat is de laatste stand van zaken? Daarover gaat de instructiemiddag van ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector.

De instructeurs zijn de deskundigen Atze Boerstra, directeur BBA Binnenmilieu en Marco Hofman, projectcoördinator binnenklimaat bij ISSO. Zij leggen de relatie tussen luchtverontreiniging en het (gezonde) binnenmilieu.

Over luchtverontreiniging is de laatste jaren veel te doen. De urgentie om maatregelen te nemen voor een gezond binnenmilieu is nog eens versterkt sinds fijnstof, op 17 oktober 2013, officieel kankerverwekkend is verklaard door kankerinstituut IARC van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. 

 

Hoe kunnen we de hoeveelheid fijnstof en andere luchtverontreinigingen in woningen en utiliteitsgebouwen beperken? Daarop formuleren Boerstra en Hofman een antwoord. Zij besteden aandacht aan de invloed van de buitenlucht op de luchtkwaliteit in gebouwen en de gevolgen voor de gezondheid. Ook worden de geldende wet- en regelgeving besproken. Vervolgens worden de theorie en de praktijk behandeld van mechanische ventilatiesystemen en luchtfiltering.

 

De instructie is interessant voor gebouweigenaren, facility managers, vastgoedmanagers, adviseurs, installateurs, Arbo deskundigen, schoolbesturen, medisch milieukundigen van GGD’en en beleidsmedewerkers binnenmilieu van overheden.

De instructie ‘Gezond binnenmilieu, fijnstof en Luchtfilters’ wordt in maart en april gehouden en vindt plaats op diverse locaties in het land. De deelnameprijs bedraagt € 125,- p.p. (excl. btw en inclusief een syllabus). De kosten zijn laag dankzij financiële ondersteuning door Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB). Inschrijven kan via www.isso.nl/Kennisbijeenkomsten