Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 78 seconden

Per 1 januari 2014 geldt een wijziging van de Regeling legionellapreventie. Dit heeft consequenties voor onder meer de toepassing en de certificering van alternatieve technieken. Over deze en hieraan verbonden onderwerpen wordt een instructiemiddag gegeven door ISSO, het kennisinstituut van de installatiesector.

“De complexiteit van de wetgeving veroorzaakt onzekerheid over wat er moet en mag”, ondervindt ISSO-instructrice Monique Bastmeijer

. In een halve dag geeft Bastmeijer duidelijkheid over de praktische gevolgen van de wijziging van de Regeling legionellapreventie voor alternatieve technieken. Als voormalig projectleider alternatieve technieken bij de VROM-inspectie is zij de aangewezen persoon. Sinds 2002 is Bastmeijer zelfstandig en onafhankelijk ondernemer met legionella als specialisatie. Daarnaast is zij bestuurslid technische zaken van de Stichting Veteranenziekte en lid van het Landelijk Overleg Preventie Legionella.

 

Bastmeijer besteedt nadrukkelijk aandacht aan het toezicht van het waterbedrijf en Inspectie Leefomgeving & Transport (voorheen VROM-inspectie). Aan de orde komen de wetgeving, certificering en de rol van de BRL-6010-adviseur. De deelnemers krijgen een overzicht van alternatieve technieken. Daarbij wordt de toepassing en de monstername behandeld in prioritaire en niet-prioritaire situaties. Ingegaan wordt op de voorbereiding, onderhoud en het beheer van installaties met een alternatieve techniek. Tot slot worden maatregelen aangereikt mocht de grenswaarde van legionella toch zijn overschreden.

Volgens ISSO is de instructie is noodzakelijke kost voor adviseurs, installateurs, technische diensten, drinkwaterbedrijven, toezichthouders, waterbehandelingsfirma’s, fabrikanten en leveranciers.

De instructie wordt in april en mei gehouden en vindt plaats op diverse locaties in het land. De deelnameprijs bedraagt p.p. € 295,- (excl. btw, inclusief een syllabus). Inschrijven kan via www.isso.nl/Kennisbijeenkomsten