Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 117 seconden

UNETO-VNI gaat intensiever samenwerken met partijen uit de zorg en de industrie om ouderen meer mogelijkheden te bieden bij het  langer zelfstandig thuis wonen. Om die samenwerking te bekrachtigen, ondertekende de brancheorganisatie samen met vijf andere partijen gisteren in Utrecht een intentieovereenkomst. Hierin  spreken ze uit gezamenlijk innovatieve projecten te ondernemen en bij te dragen aan elkaars activiteiten op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen.

 

Volgens UNETO-VNI is het hoog tijd om woningen in ons land op grote schaal ‘seniorproof’ te maken.. Veel mensen die nu nog in verzorgings- en verpleeghuizen terechtkomen, zouden volgens de brancheorganisatie zonder problemen zelfstandig kunnen blijven wonen dankzij de inzet van slimme technologie. Daarmee neemt de vraag naar dure intramurale zorg drastisch af, de wachtlijsten verdwijnen en het schaarse personeel kan veel efficiënter worden ingezet.

 

Ambitie

Om die ambitie kracht bij te zetten tekende de installateursvereniging tijdens een speciaal event over zorg en technologische innovaties samen met Stichting KIEN (Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland), Fedet (elektrotechnische industrie), ExperTel (platform voor de open standaard in thuistechnologie), VitaValley (organisatie voor innovatie in de zorg) en Coöperatie Slimmer Leven 2020 (netwerk van woon-, zorg- en welzijnsorganisaties) een intentieverklaring.

 

Gezamenlijke inspanning

Met de ondertekening verklaren de zes organisaties dat zij zich gezamenlijk zullen inspannen om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen door de inzet van innovatieve technologie. Zij geven daarbij aan elkaars netwerken open te stellen, kennis te delen, gezamenlijke projecten te ondernemen en bij te dragen aan elkaars activiteiten op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen. Ook de Provincie Gelderland ondersteunt het initiatief.

 

Namens UNETO-VNI tekende Bas Kuypers, voorzitter van de InnovatieGroep, de intentieverklaring. Volgens Kuypers biedt de markt voor langer zelfstandig wonen de installatiesector grote mogelijkheden. Kuypers: ‘We kunnen als partijen van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen kunnen we meer bereiken: Beslissers beïnvloeden, best practices in kaart brengen, gebruik maken van elkaars netwerk en proefprojecten starten.  Met als uiteindelijk doel dat installateurs hun ondernemerskansen kunnen pakken en ouderen op een plezierige en comfortabele manier zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.’ Kuypers riep alle betrokken partijen op om vooral pragmatisch aan de slag te gaan. ‘Intenties zijn mooi, maar het is hoog tijd om de markt in beweging te krijgen.’