De gemiddelde werkvoorraad is bij installatiebedrijven in het najaar van 2022 hard gedaald ten opzichte van de voorjaarsmeting; de gemiddelde orderportefeuille is met twee maanden gedaald naar 10,5 maanden werk. De omzetverwachting is per saldo minder positief dan een half jaar geleden. Desondanks verwachtte per saldo ongeveer 45% van de installatiebedrijven een hogere omzet in het vierde kwartaal. De verwachting over het personeelsbestand is ten opzichte van de voorjaarsmeting nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven; per saldo verwachtte bijna driekwart van de ondernemers het personeelsbestand uit te breiden.

Verder zijn installateurs per saldo minder positief over de ontwikkeling van de offerteaanvragen. Zo zegt ongeveer ruim 30% van de installateurs een toename van het aantal offerteaanvragen te zien ten opzichte van het derde kwartaal, terwijl ongeveer 17% van de bedrijven het aantal offerteaanvragen zag afnemen.

Dit komt naar voren uit de Monitor Bouwketen, die halfjaarlijks de recente conjuncturele ontwikkelingen in de bouwketen beschrijft.