Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 110 seconden

Vanmorgen is een convenant getekend dat een extra energiebesparing moet opleveren van 10 PJ (petajoules) in de gebouwde omgeving. Deze besparing staat gelijk aan het energiegebruik van ongeveer 150.000 huishoudens. Technische installatiebedrijven intensiveren hun inspanningen om Nederland energiezuiniger te maken, zo staat in het convenant. Tot 2020 helpen zij 50.000 huishoudens en 10.000 klein-zakelijke klanten meer energie te besparen en zelf duurzame energie op te wekken. De overheid stelt hiervoor 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar.

Het convenant is getekend door ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Uneto-VNI, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord.

Energieregisseur
Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI over het convenant: “Installateurs worden energieregisseur. Zij adviseren klanten over besparings- en financieringsmogelijkheden, plaatsen de technische systemen en zorgen ervoor dat die optimaal blijven functioneren. In die rol maken ze het verschil en geven ze de energietransitie extra vaart. De installateurs doen niet alleen, maar sámen met netbeheerders, energiebedrijven, gemeenten en bouwbedrijven.”

Slimme meter
Netbeheerders zorgen ervoor dat huishoudens met slimme meters vanaf volgend jaar maandelijks inzicht krijgen in hun energiegebruik. Volgens ECN levert dat een huishouden gemiddeld bijna 3% energiebesparing op; een voordeel van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening. In 2020 beschikken alle Nederlandse huishoudens volgens het convenant over een slimme meter.

750.000 huishoudens met slimme besparingsdiensten
Energieleveranciers gaan hun klanten actief informeren over producten en diensten die directe feedback geven over het energiegebruik. Doekle Terpstra: “Energie besparen wordt leuk dankzij apps, displays en slimme meters. En daardoor gaan consumenten en bedrijven nóg meer besparen. Zo maken we de gebouwde omgeving uiteindelijk CO2-neutraal!” De convenantpartners streven ernaar dat 750.000 huishoudens in 2020 van zo’n app of display gebruik maken en daarmee nog eens 3% extra besparen.

160 miljoen euro subsidie voor duurzame maatregelen
Het Rijk ondersteunt de afspraken in het convenant door van 2017 tot en met 2020 in totaal 160 miljoen euro extra subsidie ter beschikking te stellen voor de ISDE-regeling. Daarmee krijgt energiebesparing met duurzame maatregelen zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels een extra impuls. Bovendien komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.