Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 147 seconden

Europese architecten behouden hun positie in het beslissingsproces. Hun rol is nog steeds belangrijk wanneer het type product geselecteerd moet worden in projecten. Er zijn echter andere partijen die steeds meer invloed hierin krijgen en fabrikanten dienen hier op in te spelen. Dit zijn enkele conclusies uit de Q1 2014 European Architectural Barometer, een driemaandelijks onderzoek onder 1.600 architecten in acht Europese landen.

Fabrikanten van producten hebben graag goed inzicht in wie de belangrijkste beslisser is voor producten en merken. Voor veel producten in de bouw, zoals gevelmaterialen, isolatiemateriaal, binnenmuren enz., is de architect vaak de beslisser aangaande de te gebruiken producten. In de keuze voor het merk is hun rol echter aanzienlijk kleiner en zijn andere partijen meer van invloed.

 

Wanneer gevraagd wordt of de rol van de architect in de product- en merkkeuze minder belangrijk wordt, dan beaamt een groot deel van de architecten deze trend. Nederlandse architecten zien hun rol meer afnemen dan architecten in de andere landen.

 

Er zijn echter andere partijen die juist meer invloed krijgen in projecten. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over installaties, dan wordt de rol van de installatie adviseur steeds belangrijker vanwege de toenemende complexiteit van dit soort producten (meer dan 70% van de architecten in de 8 landen onderkent dit). Dit geldt zowel voor de selectie van het product als van het merk.

Ook bouwbedrijven krijgen steeds meer invloed in de product- en merkkeuze; een trend die wordt gezien door 40 tot 70 procent van de architectenbureaus in de verschillende landen. Tevens geldt dat hoe groter het bouwbedrijf is, hoe groter hun invloed is in het beslissingsproces omtrent producten en merken.

 

Ondanks het feit dat de positie van de architecten niet heel erg lijkt te veranderen, wordt het beslissingsproces duidelijk complexer nu ook andere partijen steeds meer invloed krijgen. De dagen waarin slechts één partij de beslissing nam over producten en merken zijn dus voorbij. Aangezien meer en meer partijen betrokken zijn in de beginstadia van het beslissingsproces, wordt de beslissing nu gemaakt door meerdere partijen in plaats van één partij. Dit heeft ook gevolgen voor fabrikanten; zij moeten bedenken wie welke informatie nodig heeft om een beslissing te maken en via welke kanalen zij deze informatie verstrekken.

 

Deze en vele andere resultaten en trends van de Europese bouwsector zijn terug te vinden in European Architectural Barometer, een international onderzoek uitgevoerd onder 1.600 architecten in Europa. Dit onderzoek wordt door Arch-Vision vier keer per jaar uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Polen. Naast indicatoren om de Europese bouwvolumes te voorspellen wordt er elk kwartaal een thema uitgelicht. Het thema van Q1 2014 was ‘Beslissingsproces (DMU) en media oriëntatie’. Architecten dienen niet alleen als betrouwbare bron van informatie voor toekomstige bouwvolumes, maar hun rol is ook erg belangrijk aangezien zij veel invloed hebben op hoe projecten gebouwd gaan worden en welke materialen worden gebruikt.

Voor meer informatie: www.arch-vision.eu