Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

Europees onderzoek naar de opleidingsbehoefte van installateurs laat zien dat er een vrij grote belangstelling is voor nieuwe wet- en regelgeving. Dit is met name in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland het geval. Niet verrassend is dat de meeste behoefte uitgaat naar opleidingen die de dagelijkse werkzaamheden van de installateur bestrijken, zoals installatie, onderhoud en het in bedrijf stellen/houden van installaties. Externe opleidingsinstituten zijn vooral in trek voor kennisvergaring over wet- en regelgeving. Voor kennis over producten, installaties, onderhoud en inbedrijfstelling zijn groothandels en fabrikanten de eerste keuze, ‘omdat die hun eigen producten het beste kennen’.

Voor fabrikanten is het organiseren van installateurstrainingen belangrijk om in contact te blijven met de markt, enerzijds om afzet van de producten te genereren, anderzijds om de producten beter op de wensen van de markt af te stemmen. In Nederland wordt met name Nefit geroemd om zijn goede trainingsaanbod. Dit heeft vooral te maken met het in huis hebben van de juiste kennis en het daardoor kunnen verzorgen van duidelijke, actuele en uitgebreide trainingen.

Over het algemeen volgen installateurs trainingen het liefst in het begin van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk worden ook de zomermaanden relatief vaak genoemd. In alle landen gaat de voorkeur uit naar trainingen op een vrijdagochtend. Verschillen tussen de landen zijn er wel als het gaat om de duur van de trainingen. Zo zijn Poolse installateurs het meest bereid om deel te nemen aan langere trainingen, terwijl de Nederlandse en Britse installateurs liever kortere sessies volgen.

[related_post themes=”text”]