Slechts de helft van de installateurs geeft aan dat fabrikanten voldoende ondersteuning bieden bij BENG. BENG staat voor bijna energie neutrale gebouwen. De eisen hiervoor gelden in 2021 voor de nieuwbouw.

Het gemis aan ondersteuning en de onduidelijkheid bij oplossingen voor bijna energie neutrale gebouwen blijkt een wijdverspreid issue te zijn in de installatiesector. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat dit in relatie staat tot bedrijfsgrootte, het werkzaam zijn op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, nieuwbouw en/of renovatie.

Nieuwe producten installeren
Een meerderheid van de installateurs is, vanwege de toegenomen aandacht voor verduurzaming, van plan om andere producten te gaan installeren dan men momenteel doet. De ‘nieuw’ te installeren producten zijn dan met name warmtepompen en zonnepanelen/-boilers.

Marktonderzoek
Dit alles blijkt uit de Marketing Score Card Trends en Ontwikkelingen Installatie 2019, een tweejaarlijks onderzoek van BouwKennis uitgevoerd onder installateurs. Het onderzoek wordt uitgevoerd om toeleveranciers inzicht te bieden in de kansen die er liggen bij zowel E-installateur als W-installateurs.

Cursussen en Workshops

  • Geen evenementen

Op onze nieuwsbrief abonneren

We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. See our Privacy Policy for more information.