Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 89 seconden

Volgend jaar wordt naar verwachting de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen van kracht. De bouwer is dan samen met contractpartners, waaronder de installateur, verantwoordelijk voor de woning en de installaties. Een kwaliteitsborger zal de bouw van een pand of huis nauwgezet in de gaten houden. Na afloop moet deze borger een gebouwdossier afleveren, waarin precies staat wat er in het pand zit. Een BRL6000 certificaat of een KvINL-erkenningsregeling nieuwe stijl kan hem daarbij helpen. Deze ontwikkeling, met in het bijzonder de vernieuwde KvINL-erkenningsregeling over woningventilatiesystemen, stond centraal tijdens een webinar van KvINL en ISSO.

Kwaliteit aantonen
Een groot aantal deelnemers volgde de live presentatie van directeur Wil van Ophem van KvINL en projectcoördinator Marco Hofman van ISSO. “De Wet kwaliteitsborgen van Bouwen, is dat nodig?”, begon Van Ophem. Hij stipte even aan waarom de regering de wet nodig acht, wat kortweg neerkomt op het nog beter willen beschermen van de consument. “Of de wet er nu wel of niet is op 1 januari 2018, hij komt vrijwel zeker en wij willen er alvast klaar voor zijn.”

Voorbereiden op de  nieuwe wetgeving
Vervolgens legde Van Ophem uit hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de  nieuwe wetgeving. “Als de nieuwe wet van kracht is,” zei Van Ophem, “krijgt u als installateur, of misschien bent u wel de hoofdaannemer, meer mogelijkheden om kwaliteit aan te tonen. Omdat we met de WkB naar een systeem gaan waarbij een kwaliteitsborger controleert en een digitaal gebouwdossier aflevert, krijgt elke installateur te maken met meer toetsing van plannen en ontwerpen voorafgaand aan, tijdens en na oplevering van de bouw. Met een KvINL-erkenningsregeling of BRL-certificering heeft u een instrument dat dus niet meer alleen een tool voor u is, maar ook voor de borger.”

Het volledige webinar is hier te bekijken

(Bron: ISSO)