Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 84 seconden

TechniektrofeeWetenschap & Techniek staan volop in de belangstelling, ook in het primair onderwijs. Per 2020 moet W&T een vaste plek hebben in het basisonderwijs. Vooruitlopend daarop zijn veel basisscholen al bezig met het verankeren van W&T in hun lesaanbod, of met het ontwikkelen van ideeën daarvoor. Op die scholen richten TechniekTalent.nu en het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds de schijnwerpers met de TechniekTrofee 2016. Scholen kunnen vanaf heden inzenden via www.techniektalent.nu/techniektrofee.
De TechniekTrofee wordt sinds 2014 uitgereikt aan basisscholen die de talenten van hun leerlingen ontwikkelen met behulp van Wetenschap & Techniekonderwijs. Er zijn twee prijzen te winnen. Dit jaar introduceert de organisatie een nieuwe categorie, bestemd voor de school met het meest inspirerende idee voor W&T in het basisonderwijs: de TechniekTrofee Inspiratieprijs 2016. De winnende school kan het prijzengeld van € 2.500 meteen besteden aan de uitvoering van het idee.

Scholen die al een start hebben gemaakt met W&T, kunnen meedingen naar de TechniekTrofee 2016. De winnende school – met het beste voorbeeld van W&T in het basisonderwijs – krijgt een geldprijs van € 2.500, een penning en oorkonde.

In 2015 ging de TechniekTrofee naar OBS De Zwerm in Sint Maarten. “De school ademt techniek,” aldus de jury. Directeur Eveline van Mameren van De Zwerm raadt andere basisscholen aan om in te zenden voor de TechniekTrofee: “Het is belangrijk om je successen te vieren. Het winnen van deze prijs was een geweldige ervaring en een stimulans om verder te gaan. Het prijzengeld besteden we aan onder meer de aanschaf van materialen. Zo helpt het ons om ons W&T-onderwijs naar een hoger plan te tillen.”

Inzenden tot en met 15 april

Voor meer informatie: www.techniektalent.nu