Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 149 seconden

In april 2017 is gestart met de installatietechnische en bouwkundige renovatie van het Limburgse Provinciehuis. Alle 2.329 raampanelen worden voorzien van drielaagse beglazing. Daarnaast krijgt het gebouw nieuwe klimaatbeheersing, met onder andere klimaatplafonds en ventilatiesystemen, en geïntegreerde LED-verlichting. Verder worden onder andere de toiletruimten vernieuwd. Het gebouw zal uiteindelijk voldoen aan energielabel B.

Edwin Roijers is vanuit Croonwolter&dros, dat het aanbestedingstraject in 2015 won, projectmanager bij de verbouwing: “Het Gouvernement aan de Maas voldoet zelfs bij oplevering aan de toekomstige eisen voor energielabel C dat voor overheidsgebouwen in 2020 gaat gelden. Dat is ons gelukt door creatief mee en verder te denken binnen het gestelde budget. We hebben in een intensief traject met de opdrachtgever de business case doorgerekend en alle scenario’s doorlopen waarin we de effecten van technische oplossingen die werden aangedragen, direct konden duiden. En dan bedoel ik de effecten die duiden op de duurzaamheid, de kosten, de planning en de esthetiek. Want zeker voor een opdrachtgever is het belangrijk dat technische oplossingen geen afbreuk doen aan de beleving van een gebouw voor de gebruikers. Het moet er simpelweg mooi uit blijven zien en prettig blijven om in te werken. Onze opdrachtgever zit middenin het project – letterlijk, want het gebouw blijft in gebruik terwijl het wordt aangepast – dus ze zien direct de effecten van beslissingen. Dat zorgt dat we doorlopend blijven afstemmen of kleine aanpassingen wel passen binnen het oorspronkelijke beeld.”

Wat helpt in het optimalisatieproces, is dat Edwin Roijers als tendermanager al vroeg in het traject betrokken was bij het project. Hij is dus vanaf de aanbestedingsfase tot nu, middenin in het verbouwingstraject, het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Roijers: “Omdat ik al vanaf de aanbesteding meeloop hier, weet ik in de meeste gevallen precies waarom de opdrachtgever bepaalde keuzes maakt. Dat maakt het eenvoudiger die keuzes te matchen met de techniek die mijn collega’s aandragen.”

Tijdens verbouwing in gebruik

Doordat het gebouw in gebruik blijft, is strakke planning een noodzaak. Alle 1.200 gebruikers van het pand verhuizen in fasen tijdelijk naar 125 extra ingerichte werkplekken terwijl de bouwers ‘hun’ bouwdeel aanpakken. Dat vereist afstemming met de betrokken afdeling én het cluster Facilitaire Dienstverlening van de Provincie. Door een goede inventarisatie van de benodigde systemen en gegevens, en de integratie van vakantieplanningen staat voor iedereen steeds de juiste tijdelijke werkplek ter beschikking, inclusief de benodigde documentatie.

Social Return
Roijers: “Overheidsregels vereisen dat dit type projecten ook een maatschappelijke return-on-investment heeft. Die is er uiteraard doordat we straks een veel energiezuiniger gebouw opleveren. Maar we hebben op dit project ook drie mensen aan het werk met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt. En ook voor dit onderdeel van het project zijn we gaan zoeken naar optimalisaties. Dat betekent dat we deze drie medewerkers mee laten draaien als volwaardige collega’s. En dat werkt: ze krijgen nu al meer verantwoordelijkheid en meer taken. Zoals de Provincie Limburg ons het vertrouwen geeft om ons werk optimaal te doen, zo geven wij die verantwoordelijkheid weer door. Dat schept een band.”