Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

NEN EPGDe Nederlandse norm voor energieprestatie van gebouwen wordt in 2016 vervangen door Europese normen. Dat klinkt nu nog ver weg, maar dán kunnen we niets meer wijzigen. Dus moeten we nú onze stem laten horen, zegt NEN, het instituut voor normalisatie en normen. Daarom is er op 28 oktober een informatiebijeenkomst bij NEN voor belanghebbenden.

NEN 7120 is nu al gebaseerd op Europese normen. Die Energy Performance of Buildings (EPB) normen worden aangepast om beter aan te sluiten bij bijna energie-neutrale gebouwen. In overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt bekeken hoe dit in de bouwregelgeving wordt ingepast.

De nieuwe Europese normen zijn realistischer en in zekere zin ook eenvoudiger. Maar een kleine verschuiving in een norm kan voor een producent, installateur of testlaboratorium grote gevolgen hebben. Voorbeelden zijn: een ongunstige tijdinterval in de norm, onrealistische forfaitaire waarden of andere gegevens nodig dan in de CE-markering staat.

Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst is er (voor degenen die nog onbekend zijn met normalisatie) de mogelijkheid tot het volgen van een korte cursus. Tijdens de informatiebijeenkomst (aanvang 11.00 uur) wordt u bijgepraat over de stand van zaken betreffende de EPB normen. Deelnemers weten na afloop voldoende om de gevolgen voor zichzelf in te schatten en gericht commentaar te geven.

Fabrikanten, adviseurs en onderzoekers van thermische isolatie, verwarming, koeling, ventilatie, gebouwbeheersing en/of energieprestatie, wordt aangeraden deel te nemen aan deze bijeenkomst. Nog beter is lid te worden van de commissie die het stemrecht heeft. Wie zich nu aansluit krijgt een fikse korting.

Bekijk het programma en meld u aan. Voor inhoudelijke informatie of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met ir. Annet van der Horn, standardization consultant, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail bouweninstallatie@nen.nl.

Voor meer informatie: www.nen.nl